ردکردن این

معرفی انجمن افسردگان گمنام(DA)

انجمن افسردگان گمنام، انجمنی خودیار در درمان افسردگی است. این انجمن شما را با افرادی مثل خودتان آشنا میکند که زمانی حال شما را داشتند. در اینجا امید جایگزین ناامیدی می شود.برای عضویت در افسردگان گمنام احتیاج به پرداخت هیچ هزینه ای نیست واین انجمن با کمک های داوطلبانه ی خود اعضا گردانده می شود. همچنین افسردگان گمنام در مسائل مربوط به درمانهای حرفه ای دخالت نمیکند و باور دارد که شخص افسرده با سعی و تلاش ، صرف زمان و ارتباط با افسردگان دیگری که در حال بهبودی میباشند می تواند از زندان افسردگی رها شود. در واقع افسردگی بخشی طبیعی از زندگی هر انسانی است که دیر یا زود با آن مواجه می شود. ما از آن برای غلبه بر خشم، دلواپسی ، رنجش ، تنهایی و آسیبهای دوران کودکی استفاده می کنیم. برنامه افسردگان گمنام مرهم بسیار خوبی برای جراحات روحی است و فرد افسرده را در ارتباط با شروع فصلی جدید از زندگی اش قرار می دهد.

آیا من افسرده ام یا این فقط یک اندوه زودگذر است؟

معنی افسردگی در واقع احساس عدم ارتباط، جدا بودن و منزوی بودن است. افسردگی بیماری جوامع مدرن است. درهنگام افسردگی میل شدیدی که برای جدا کردن خود از انسانها و همچنین چیزهای دیگر داریم باعث می‌شود که با خودمان به همان میزان قطع ارتباط کنیم.

با تشخیص اینکه احساس افسردگی چگونه احساسی است، انسانهای بیشتری خود را از دام افسردگی نجات می‌دهند و به همان اندازه زندگی انسانهای بیشتری نجات پیدا خواهد کرد.

یکی از چیزهای زیبایی که در یک گروه DA  یافت می‌شود این است که همه دارای نشانه های یکسان هستند. درد مشابهی را احساس می‌کنند و با آسودگی و خیالی راحت پی برده اند که در دنیا تنها کسی نیستند که این مسئله را تجربه می‌کند. اجباری ندارند که به تنهایی به مشکلشان بپردازند و به نصیحت کسانی که می‌گویند:«بی خیال شو!!!» و یا «خودت و جمع و جور کن!!» هم توجه نمی‌کنند.

نشانه های افسردگی

 • تمایل به انزوا و تنهایي
  تغییر در اشتها(کم یا زیاد شدن اشتها)
 • تغییرات دوره ای درالگوی خواب (پر خوابی یا داشتن خواب ناکافی )
 • پریدن از خواب در نیمه‌های شب.
 • خستگی مفرط،، رخوت ، خمودی یا کمبود انرژی پیداکردن.
 • آشفتگی ، هیجان ، بی قراری و فعالیت های اضافه و زیاد کردن
 • کاهش فعالیتهای جنسی و یا عدم رغبت برای فعالیتهای روزانه.
 • احساس های غم، ناامیدی، بی ارزشی، گناه یا پشیمانی و سرزنش خود و داشتن افکاری در مورد چگونگی راههای خودکشي.
 • اشک ریختن تنها و ناتوانی در گریه‌ های توأم با صدا و ناله.
 • ضعف درحافظه
 • ضعف درتصمیم گیری
 • ترس از دست دادن عقل
 • حذر از ریسک کردن
 • به سختی لبخند زدن و خندیدن
×
اطلاع رسان شورای افسردگان گمنام/منطقه ایران
× چطور می‌توانم به شما کمک کنم؟