ردکردن این

آیا من افسرده ام یا این فقط یک اندوه زودگذر است؟

معنی افسردگی در واقع احساس عدم ارتباط،، جدا بودن و منزوی بودن است. افسردگی بیماری جوامع مدرن است. درهنگام افسردگی میل شدیدی که برای جدا کردن خود از انسانها و همچنین چیزهای دیگر داریم باعث می‌شود که با خودمان به همان میزان قطع ارتباط کنیم.

با تشخیص اینکه احساس افسردگی چگونه احساسی است، انسانهای بیشتری خود را از دام افسردگی نجات می‌دهند و به همان اندازه زندگی انسانهای بیشتری نجات پیدا خواهد کرد.

یکی از چیزهای زیبایی که در یک گروه DA  یافت می‌شود این است که همه دارای نشانه های یکسان هستند. درد مشابهی را احساس می‌کنند و با آسودگی و خیالی راحت پی برده اند که در دنیا تنها کسی نیستند که این مسئله را تجربه می‌کند. اجباری ندارند که به تنهایی به مشکلشان بپردازند و به نصیحت کسانی که می‌گویند:«بی خیال شو!!!» و یا «خودت و جمع و جور کن!!» هم توجه نمی‌کنند.

نشانه های افسردگی

معنی افسردگی در واقع احساس عدم ارتباط،، جدا بودن و منزوی بودن است. افسردگی بیماری جوامع مدرن است. درهنگام افسردگی میل شدیدی که برای جدا کردن خود از انسانها و همچنین چیزهای دیگر داریم باعث می‌شود که با خودمان به همان میزان قطع ارتباط کنیم.

با تشخیص اینکه احساس افسردگی چگونه احساسی است، انسانهای بیشتری خود را از دام افسردگی نجات می‌دهند و به همان اندازه زندگی انسانهای بیشتری نجات پیدا خواهد کرد.

یکی از چیزهای زیبایی که در یک گروه DA  یافت می‌شود این است که همه دارای نشانه های یکسان هستند. درد مشابهی را احساس می‌کنند و با آسودگی و خیالی راحت پی برده اند که در دنیا تنها کسی نیستند که این مسئله را تجربه می‌کند. اجباری ندارند که به تنهایی به مشکلشان بپردازند و به نصیحت کسانی که می‌گویند:«بی خیال شو!!!» و یا «خودت و جمع و جور کن!!» هم توجه نمی‌کنند.

معرفی انجمن افسردگان گمنام 

 انجمن افسردگان گمنام به منظور ارائه راهکارهایی برای افراد افسرده در هر سنی تشکیل گردید. این برنامه هم برای کسانی که افسردگی مزمن دارند و هم برای آنهایی که به تازگی جهت عوارض ناشی از افسردگی تحت درمان قرار گرفته اند ، مفید است. همچنین این برنامه با آموزش و ایجاد یک جمعیت حمایتی و مراقب از طریق گروههای حمایتی به طرز موفقیت آمیزی از بازگشت افسردگی جلوگیری می‌کنند. این برنامه در واقع از عود دوباره افسردگی پیشگیری می‌کند. همچنین با ترویج اطلاعات و منابع مفید برای کسانی که از افسردگی رنج می‌برند از تکرار اشتباهاتی در فرد افسرده جلوگیری به عمل می آورد. این برنامه در قالب گروههایی خودیار به افرادی که افسرده هستند پیامهایی را منتقل می‌کند.

آغاز راه

هر سفری در زندگی با اولین گام آغاز می شود. امروز شما یک گام بزرگ برداشته اید. گامی که به رشد شخصیتی و آرامش می انجامد. افسردگی تجربه ای است که ما نمی توانیم از شرش خلاص شویم. تجربه

ای که نیازداریم بر روی آن کارکنیم و به زمان احتیاج داریم. در افسردگان گمنام بر این باور هستیم که قبل از شروع احساس تغییر و دیدن این تغییر، لازم است به طور منظم در جلسات حضور یابید. ما دریافتیم که اگر خواهان تغییر و شروع یک حس بهتر هستیم باید بهای آن را در زندگی مان بپردازیم و شروع به تغییر دادن نحوه ی فکر، احساس واعمالمان کنیم.

ما درمانهای معجزه آسا و راه های میانبر نداریم. از شما تقاضا داریم که به خودتان فرصت دهید و به طور منظم به جلسات بیایید، با آسانی و آرام آرام اختیار و کنترل زندگی تان را به دست خواهید گرفت. کنترل زندگی به این معنی است که خودتان بخواهید و تصمیم گیرنده زندگی خود باشید، نه آنکه تنها بنشینید و به افسردگی اجازه دهید شما را به انزوا برده و احساساتتان را تحت اختیاروکنترل خودش بگیرد.

اکنون اگر تمایل داشته باشید می توانید ازحمایت توام با عشق گروه بهره مند شوید. ما نیز مانند شما بودیم. اگر بر روی اصول معنوی افسردگان گمنام کار کنید نتیجه خواهید گرفت.

افسردگان گمنام بر این باور است: کسی که به گروه مراجعه کرده و تمایل به تغییرهم دارد، اختیار این را پیدا خواهد کرد که هر زمانی که مایل بود شروع به تغییر کند.

آمدن به یک گروه خودیار مانند پوشیدن کفش های نو است. ابتدا ممکن است کمی سخت به نظر بیاید اما اگر ناامید نشوید و مدتی به پوشیدن آن ها ادامه دهید، مانند کفش های قدیمی تان می شوند.

افسردگان گمنام نیز چنین است. به جلسات بیایید کم کم به آن علاقمند می‌شوید. افسردگان گمنام با نیرو و امیدی که در آن پیدا می‌کنید شما را رشد خواهد داد .

×
اطلاع رسان شورای افسردگان گمنام/منطقه ایران
× چطور می‌توانم به شما کمک کنم؟