سنتهای افسردگان گمنام
باسلام خدمت کلیه اعضا انجمن افسردگان گمنام
 افسردگان گمنام درسال۱۹۸۵ میلادی ۱۳۶۴ خورشیدی باکسب مجوزاز انجمن الکلی های گمنام جهت استفاده از ۱۲ قدم و۱۲ سنت آن مطابق با اصول روحانی شروع به فعالیت نموده است .در ایران نیز در سال ۱۳۹۱ شمسی با اتصال به دفتر خدمات جهانی فعالیت گروههای خود را در شهر تهران به شکل رسمی آغاز نمود.
باتوجه به مشکلات فعلی این انجمن وتشکیل انجمن های مشابه بااین نام ونشریات دوگانه وحتی متعدد لازم دیده می شود.جهت جلوگیری از سردرگمی وانحراف اعضا( بخصوص تازه واردان)وجهت حفظ شفافیت پیام اصلی انجمن (سنت پنجم)مطالب ذیل به اطلاع رسانده شود.
از آنجا که وحدت مهمترین اصل زیر بنایی وکاربردی انجمن ما می باشد. وحفظ آن ودرراس قرار دادن رفاه عمومی(منافع مشترک) جزو مسئولیت همگانی ما جهت ماندگاری وبقا وثبات انجمن می باشد(سنت اول ).به همین دلیل حفظ اموال ومایملک انجمن( مادی ومعنوی) نام و آرم ومحتوی نشریات وجلوگیری از هرگونه دستکاری -انحراف -دودستگی-بدعت-و…نیز شامل این وظیفه همگانی وروحانی ودراولویت قرار دادن رفاه عمومی(منافع مشترک) ودسته جمعی مان می باشد.
متاسفانه در سالهای اخیرعده ای از اعضا به صورت خودسرانه بدون مجوز از دفتر خدمات جهانی اقدام به چاپ وارایه محتوای نامناسب -( کم، ناقص و اشتباه )از نشریات وخارج از محتوی اصلی نموده اند که این امر باعث آسیب بزرگی به اتحاد انجمن و وحدت ویکپارچگی آن گردیده است.وباعث ایجاد چند دستگی، انحراف وسردر گمی وعدم دسترسی اعضا به نشریات اصلی وچاپ وترجمه صحیح آن ( که حق مسلم وطبیعی اعضا می باشد.)گردیده اند.لازم به ذکر است .که درسایر انجمن های دوازده قدمی اجازه چاپ ونشر وفروش وترجمه نشریات از طرف دفاتر اصلی خدمات جهانی یا شورای مرکزی تشکل ساختاری آن انجمن هافقط وفقط به صورت انحصاری در اختیار اشخاص ودفاتر ومراکز مورد تایید دفاتر اصلی یا شورای جهانی ( مانند: کنفرانس خدمات جهانی و…یا تشکل ساختاری اصلی وجهانی با.نام های دیگر که مختص هر انجمن دوازده قدمی است.) وناظر بر خدمات هر انجمن درسرتاسر جهان می باشد . واین امر جهت حفظ مایملک معنوی انجمن هاست وبنابراین به هیچ عنوان غیر از اشخاص ودفاتر مذکور کسی یا سازمانی حق چاپ وترجمه وفروش وتوزیع نشریات را به صورت خودسرانه ندارد.درغیر این صورت متخلف شناخته شده وحتی مشمول حق پیگیری قانونی وشکایت از طرف انجمن فوق می باشد. همچنین چاپ وترجمه وکپی برداری از نشریات اصلی انجمن متاسفانه درسالهای اخیر باعث گردیده ناشر اصلی انجمن ودفتر مرکزی آن جهت جلوگیری ازکپی واین اقدام اجازه چاپ وارایه نشریات جدید را درکشور ایران وترجمه فارسی آنها را ندهد واعضای ایرانی انجمن محروم از تجربیات ارزشمند این نشریات گردند.
موارد دیگرایجاد انجمن مشابه بانام افسردگان گمنام که دراصل متفاوت با انجمن اصلی ومحتویات ان باهمان نشریات ذکرشده وسواستفاده ازنام این انجمن ونقض واضح سنت ششم می باشد .که ما به هیچ عنوان اجازه عاریت گرفتن واستفاده ازنام انجمن خود و آرم ان را به هیچ شخص وسازمان یاانجمنی مشابه، مطابق سنت ششم نخواهیم داد.وهرگز اجاز ه نمی دهیم مسایل مالی وسواستفاده های فوق مثل کسب شهرت توسط اشخاص وانگیزه های غلط آنها باعث انحراف ما از هدف اصلی خود که همان رساندن پیام (سنت پنجم) می باشد گردد.چنانچه اشخاص وانجمن آنها خواستار فعالیت در جهت افسردگی میباشند لازم است با نام متفاوتی از انجمن افسردگان فعالیت نمایند تا اشخاص وتازه واردان دچار سردر گمی نگردند.ووضوح وشفافیت پیام سنت پنجم ما ازبین نرود.
درنهایت انگیزه های مالی وشهرت وترجیح منافع فردی اشخاص فوق به منافع کلی انجمن باعث آسیب به روح نهفته در اصل گمنامی وسنت دوازده این انجمن وروحانیت آن گشته که تبعاتی مانند: ناامیدی اعضا (بخصوص تازه واردان ) از بهبودی از افسردگی -ترک این انجمن -ناکارامد جلوه نمودن آن مخصوصا بدلیل ارایه نامناسب محتوی لازم جهت کارکرد قدمهای افسردگان ومتاسفانه خودکشی تعدادی از اعضا در گروههای مشابه گردیده است.
لذا از کلیه اعضا وبخصوص تازه واردان درخواست میشود هنگام شرکت وعضویت در گروههایی به نام انجمن افسردگان گمنام موارد فوق را جهت تشخیص انجمن اصلی ازسایر انجمن های ساختگی به نام افسردگان گمنام مورد ملاحظه وبررسی وتحقیق قرار دهند تا باعث سردرگمی -اتلاف وقت وانرژی ومنجر به ناامیدی آنها نشود وپیام این انجمن به هر افسرده ای که خواهان رهایی از افسردگی میباشد رسانده شود.
ما اعتقاد داریم که قدرت ما در درستی وموثر بودن پیام ما وتعهد مابه اتحادواصول روحانی میباشد .ودراین مسیر خداوند مارا راهنمایی وهدایت خواهد کرد.

 

لطفا آدرسهای اصلی را فقط از طریق این سایت و یا سایت خدمات جهانی / منطقه ی ایران جستجو نمایید.
https://depressedanon.com/meetings/f2f-da-meetings/international-based-meetings/
یا این قسمت
https://depressedanon.com/meetings/online-depressed-anonymous-meetings/

 

پست های پیشنهاد شده

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *