لینک و ساعات برگزاری جلسات غیرحضوری(مجازی) انجمن افسردگان گمنام

 گروه

روز 

ساعت

نرم افزار مورد نیاز

لینک ورود به جلسه

همدلان

هر روز

ساعت

۱۸:۳۰

>>آیفون(ios): روی لینک ورود به جلسه کلیک کنید، از طریق مرورگر وارد شوید.

بعد از بازکردن لینک، روی گزینه مهمان زده، نامتان را بنویسید، وارد شوید. 

طوس

شنبه تا پنجشنبه

ساعت

۷

روش اول)پس از نصب برنامه، روی لینک ورود به جلسه کلیک کنید.

روش دوم) پس از نصب برنامه زوم، آنرا اجرا کنید و یوزرنیم و پسورد زیر را وارد نمایید:

Meeting ID: 275 248 7880
passcode :DA

توجه: ممکن است دقایقی زمان نیاز باشد تا وارد جلسه شوید.

طوس

هر شب

(بجز دوشنبه)

ساعت

۲۱

روش اول)پس از نصب برنامه، روی لینک ورود به جلسه کلیک کنید.

روش دوم) پس از نصب برنامه زوم، آنرا اجرا کنید و یوزرنیم و پسورد زیر را وارد نمایید:

Meeting ID: 275 248 7880
passcode :DA

توجه: ممکن است دقایقی زمان نیاز باشد تا وارد جلسه شوید.

طوس

جمعه

ساعت

۱۲

روش اول)پس از نصب برنامه، روی لینک ورود به جلسه کلیک کنید.

روش دوم) پس از نصب برنامه زوم، آنرا اجرا کنید و یوزرنیم و پسورد زیر را وارد نمایید:

Meeting ID: 275 248 7880
passcode :DA

توجه: ممکن است دقایقی زمان نیاز باشد تا وارد جلسه شوید.

نشاط گناوه

روزهای فرد

ساعت

۱۰

روش اول)پس از نصب برنامه، روی لینک ورود به جلسه کلیک کنید.

روش دوم) پس از نصب برنامه زوم، آنرا اجرا کنید و یوزرنیم و پسورد زیر را وارد نمایید:

Meeting ID: 275 248 7880
passcode :DA

توجه: ممکن است دقایقی زمان نیاز باشد تا وارد جلسه شوید.

نشاط گناوه

شنبه‌ تا پنجشنبه‌

ساعت

۱۶

روش اول)پس از نصب برنامه، روی لینک ورود به جلسه کلیک کنید.

روش دوم) پس از نصب برنامه زوم، آنرا اجرا کنید و یوزرنیم و پسورد زیر را وارد نمایید:

Meeting ID: 275 248 7880
passcode :DA

توجه: ممکن است دقایقی زمان نیاز باشد تا وارد جلسه شوید.

نشاط گناوه

جمعه

ساعت

۱۶

روش اول)پس از نصب برنامه، روی لینک ورود به جلسه کلیک کنید.

روش دوم) پس از نصب برنامه زوم، آنرا اجرا کنید و یوزرنیم و پسورد زیر را وارد نمایید:

Meeting ID: 275 248 7880
passcode :DA

توجه: ممکن است دقایقی زمان نیاز باشد تا وارد جلسه شوید.

اتحاد

شنبه‌ تا چهارشنبه‌

ساعت

۱۲

پس از نصب برنامه، روی لینک ورود به جلسه کلیک کنید، سپس نام خود را وارد نمایید، سپس روی دکمه آبی رنگ join meeting کلیک کنید.

توجه: ممکن است دقایقی زمان نیاز باشد تا وارد جلسه شوید.

اتحاد

جمعه

ساعت

۱۹

پس از نصب برنامه، روی لینک ورود به جلسه کلیک کنید، سپس نام خود را وارد نمایید، سپس روی دکمه آبی رنگ join meeting کلیک کنید.

توجه: ممکن است دقایقی زمان نیاز باشد تا وارد جلسه شوید.

باران امید

(ویژه بانوان)

سه شنبه‌

ساعت

۱۸

پس از نصب برنامه، روی لینک ورود به جلسه کلیک کنید، سپس نام خود را وارد نمایید، سپس روی دکمه آبی رنگ join meeting کلیک کنید.

توجه: جلسه بانوان روی اتاق انتظار قرار می‌گیرد،کمی صبر کنید تا به اتاق جلسه وارد شوید.

باران امید

(ویژه بانوان)

پنجشنبه‌

ساعت

۱۴

پس از نصب برنامه، روی لینک ورود به جلسه کلیک کنید، سپس نام خود را وارد نمایید، سپس روی دکمه آبی رنگ join meeting کلیک کنید.

توجه: جلسه بانوان روی اتاق انتظار قرار می‌گیرد،کمی صبر کنید تا به اتاق جلسه وارد شوید.

صداقت

شنبه تا پنجشنبه

ساعت

۷

روش اول)پس از نصب برنامه، روی لینک ورود به جلسه کلیک کنید.

روش دوم) پس از نصب برنامه زوم، آنرا اجرا کنید و کد زیر را وارد نمایید:

Meeting ID :5864891748

توجه: ممکن است دقایقی زمان نیاز باشد تا وارد جلسه شوید.

صداقت

جمعه

ساعت

۱۰

روش اول)پس از نصب برنامه، روی لینک ورود به جلسه کلیک کنید.

روش دوم) پس از نصب برنامه زوم، آنرا اجرا کنید و کد زیر را وارد نمایید:

Meeting ID :5864891748

https://us02web.zoom.us/j/5864891748?pwd=OEpWSlE0YitOUERidlBxUGE5ZDI2QT09

توجه: ممکن است دقایقی زمان نیاز باشد تا وارد جلسه شوید.