گزارشات شورا و هیئت نمایندگان

افسردگان گمنام منطقه ایران

گزارشات شورا/ منطقه ایران

دانلود فایلPDF  گزارش شورای سوم افسردگان گمنام / منطقه خدماتی ایران

 

دانلود فایلPDF گزارش شورای بیست و پنجم شورای بیست و پنجم افسردگان گمنام/ منطقه خدماتی ایران

 

سایت خدمات جهانی/ شماره تلفنها و آدرسهای منطقه ایران در بخش پایینی صفحه میباشد.

بیانیه رعایت سنتهای انجمن افسردگان گمنام

سنتهای افسردگان گمنام
حتما این بخش را مطالعه فرمایید
بیانیه رعایت سنتهای انجمن افسردگان گمنام:⇓

 

باسلام خدمت کلیه اعضا انجمن افسردگان گمنام
افسردگان گمنام درسال۱۹۸۵ میلادی ۱۳۶۴ خورشیدی باکسب مجوزاز انجمن الکلی های گمنام جهت استفاده از ۱۲ قدم و۱۲ سنت آن مطابق با اصول روحانی شروع به فعالیت نموده است .در ایران نیز در سال ۱۳۹۱ شمسی با اتصال به دفتر خدمات جهانی فعالیت گروههای خود را در شهر تهران به شکل رسمی آغاز نمود.
باتوجه به مشکلات فعلی این انجمن وتشکیل انجمن های مشابه بااین نام ونشریات دوگانه وحتی متعدد لازم دیده می شود.جهت جلوگیری از سردرگمی وانحراف اعضا( بخصوص تازه واردان)وجهت حفظ شفافیت پیام اصلی انجمن (سنت پنجم)مطالب ذیل به اطلاع رسانده شود:
از آنجا که وحدت مهمترین اصل زیر بنایی وکاربردی انجمن ما می باشد. وحفظ آن ودرراس قرار دادن رفاه عمومی(منافع مشترک) جزو مسئولیت همگانی ما جهت ماندگاری وبقا وثبات انجمن است(سنت اول ).به همین دلیل حفظ اموال ومایملک انجمن( مادی ومعنوی) نام و آرم ومحتوای نشریات وجلوگیری از هرگونه دستکاری ،انحراف،دودستگی،بدعت،و…نیز شامل این وظیفه همگانی وروحانی ودراولویت قرار دادن رفاه عمومی(منافع مشترک) ودسته جمعی مان می باشد.
متاسفانه در سالهای اخیرعده ای از اعضا به صورت خودسرانه بدون مجوز از دفتر خدمات جهانی اقدام به چاپ و ارائه محتوای نامناسب ( کم، درک نشده،ناقص و اشتباه )از نشریات وخارج از محتوی اصلی نموده اند که این امر باعث آسیب بزرگی به اتحاد انجمن و وحدت ویکپارچگی آن گشته است و این مسئله باعث ایجاد چند دستگی، انحراف وسردر گمی وعدم دسترسی اعضا به نشریات اصلی وچاپ وترجمه صحیح آن ( که حق مسلم وطبیعی اعضا می باشد.)گردیده اند.
لازم به ذکر است که درسایر انجمن های دوازده قدمی اجازه چاپ ونشر وفروش وترجمه نشریات از طرف دفاتر اصلی خدمات جهانی یا شورای مرکزی تشکل ساختاری آن انجمن ها فقط وفقط به صورت انحصاری در اختیار اشخاص ودفاتر ومراکز مورد تایید دفاتر اصلی یا شورای جهانی ( مانند: کنفرانس خدمات جهانی و…یا تشکل ساختاری اصلی وجهانی با نام های دیگر که مختص هر انجمن دوازده قدمی است.) که ناظر بر خدمات هر انجمن درسرتاسر جهان می باشد انجام میپذیرد واین امر جهت حفظ مایملک معنوی انجمن هاست وبنابراین به هیچ عنوان غیر از اشخاص ودفاتر مذکور کسی یا سازمانی حق چاپ وترجمه وفروش وتوزیع نشریات را به صورت خودسرانه ندارد.درغیر این صورت متخلف شناخته شده وحتی مشمول حق پیگیری قانونی وشکایت از طرف انجمن فوق می باشد.
موارد دیگرایجاد انجمن مشابه بانام افسردگان گمنام که دراصل متفاوت با انجمن اصلی ومحتویات آن باهمان نشریات ذکرشده وسوء استفاده ازنام این انجمن ونقض واضح سنت ششم می باشد .که ما به هیچ عنوان اجازه عاریت دادن واستفاده ازنام انجمن خود و آرم آن را به هیچ شخص وسازمان یا انجمنی مشابه مطابق سنت ششم نخواهیم داد و هرگز اجازه نمی دهیم مسائل مالی وسوء استفاده های فوق مثل کسب شهرت توسط اشخاص و یا گروههای آنها وانگیزه های اشتباه شان باعث انحراف ما از هدف اصلی خود که همان رساندن پیام (سنت پنجم) می باشد گردد. چنانچه اشخاص وانجمن آنها خواستار فعالیت در جهت افسردگی می باشند لازم است با نام متفاوتی از انجمن افسردگان فعالیت نمایند تا اشخاص وتازه واردان دچار سردر گمی نگردند و وضوح وشفافیت پیام سنت پنجم ما ازبین نرود.

سنتهای افسردگان گمنام

درنهایت انگیزه های مالی وشهرت وترجیح منافع فردی اشخاص فوق به منافع کلی انجمن باعث آسیب به روح نهفته در اصل گمنامی وسنت دوازده این انجمن و روحانیت آن گشته که تبعاتی مانند: ناامیدی اعضا (بخصوص تازه واردان ) از بهبودی از افسردگی -ترک این انجمن -ناکارآمد جلوه نمودن آن مخصوصا بدلیل ارائه نامناسب محتوای لازم جهت کارکرد قدمهای افسردگان ومتاسفانه خودکشی تعدادی از اعضا در گروههای مشابه گردیده است.
لذا از کلیه اعضا وبخصوص تازه واردان درخواست میشود هنگام شرکت وعضویت در گروههایی با نام انجمن افسردگان گمنام موارد فوق را جهت تشخیص انجمن اصلی ازسایر انجمن های ساختگی به نام افسردگان گمنام مورد ملاحظه وبررسی وتحقیق قرار دهند تا باعث سردرگمی -اتلاف وقت وانرژی ومنجر به ناامیدی آنها نگردد وپیام این انجمن به هر افسرده ای که خواهان رهایی از افسردگی میباشد رسانده شود.
ما اعتقاد داریم که قدرت ما در درستی وموثر بودن پیام ما وتعهد مابه اتحاد و اصول روحانی میباشد و دراین مسیر ،خداوند ما را راهنمایی وهدایت خواهد کرد.

سنتهای افسردگان گمنام

لینک  نشریات چاپ مصوب انجمن افسردگان گمنام

لطفا آدرسهای اصلی را فقط از طریق این سایت و یا سایت خدمات جهانی / منطقه ی ایران جستجو نمایید.⇓
https://depressedanon.com/meetings/f2f-da-meetings/international-based-meetings/
یا این قسمت
https://depressedanon.com/meetings/online-depressed-anonymous-meetings/

 

آقای دکتر هیو اسمیت موسس انجمن افسردگان گمنام از سال ۱۹۸۶ دارای اجازه نامه از الکلیهای گمنام میباشد و حق استفاده و چاپ مطالب ۱۲ قدم الکلیهای گمنام و اسنفاده از آنرا برای موضوع افسردگی دارد .
https://www.youtube.com/watch?v=2loaQLsqNzA
ویدئوی فوق را در یوتیوب ببینید

 

بیانیه سنت ششم افسردگان گمنام _شورای منطقه ایران(حتما مطالعه بفرمایید)

افسردگان گمنام منطقه ایران
                                                                به نام خدا
                                                               مرجع نهایی خداوند مهربان است

سنت ۶ بر یادآوری ما از حفظ تمرکز بر هدف اصلی مان حمایت می کند. اگر ما به خودمان اجازه به عاریت دادن  نام و منابع و یا تایید کردن دیگران را بدهیم در اصل قدرت پیام خود را کم کرده ایم . اگر براین حقیقت واقف باشیم که پیام ما چیزیست که ما را به وجود می آورد . سنت ۶ در رسالت حفظ آن به ما کمک میکند. سنت ششم  کمک میکند که در مورد پیام انحرافی  که توسط طمع  و غرور که ریشه در ترس دارد وما  را آسیب پذیر می کند ؛با حفظ و حمایت منابع اصلی انجمن و نشریات در مورد اعضایی که باعث جدایی، پیام اشتباهی و سو استفاده مالی ، شهرت و….میشوند مستقیم اقدام نموده و هشدار دهیم.

انجمن افسردگان گمنام وصل به دفتر خدمات جهانی منطقه ایران در مسیر حقیقی و واقعی خود اعلام میدارد ،این صدای تمامی اعضاء و هشدار همگی خدمتگزاران در جهت آگاهی  و حمایت  انجمن و اعضاء و منابع آن میباشد.

آقا یان………

و

خانمها…….

گروه های قلابی و

در صدد گمراهی ؛ از منابع خدماتی انجمن از قبیل معرفی خود بعنوان خدمتگزار صادق سو استفاده مالی نموده و نام و منابع انجمن را با گمراهی اعضاء ، بخصوص تازه واردان به خطرهای جدی واز هم پاشیدگی انجمن از قبیل تهمت و فحاشی و تهدید حیثیتی انجمن ، اعضاء و نشریات و منابع را به هرج و مرج و انحراف کشانده اند و با تمام مصاحبت و اخطار و ابلاغ ،باز و باز هم اصرار در پاشیدگی و  به یغما ء بردن نام نیک انجمن افسردگان گمنام منطقه ایران و دفتر خدمات جهانی کرده اند . اقداماتی از قبیل موارد فوق و دزدی پول  نشریات و دزدی احساس اعضاء تازه وارد به نفع خود و جمع کردن و تشکیل باندهای غیر اصولی مبادرت نموده اند و علیرغم هر گونه حمایت ما از منابع انجمن افسردگان گمنام واقعی و حقیقی و تلاش های همگی خدمتگزاران صادق ، سعی در بد نامی اعضاء و گمراهی ومبادرت در بلوکه کردن نشریات دزدی شده و پول  و  ایجاد خدمات جعلی و نام های خدماتی جعلی از نام انجمن سو استفاده و همچنان از افسردگان تازه وارد و غیره… در جهت پیشبرد اهداف سو استفاده گرانه خودشان اصرار و پافشاری می کنند .

کلیه اعضاء محترم انجمن افسردگان گمنام واقعی و خدمتگزاران، این بیانیه و اطلاعیه و اخطاریه را در جهت پیدا کردن هدف اصلی اعضاء افسرده در مسیر رهایی از افسردگی صادر مینماید و حمایت خود را با پیوست به انجمن افسردگان گمنام واقعی تحت نظارت دفتر خدمات جهانی منطقه و نویسنده کتاب پایه آقای هیو اسمیت با آغوش باز و فقط با یک هدف -تمایل به رهایی از افسردگی و امید در مسیر بهبودی که هیچ کدام از ما تنها نیستیم – را اعلام میدارد. این اطلاعیه جهت آگاهی و هشدار جدی برای همگی عزیزان افسرده و هم دل و هم زبان انجمن و توقف تمامی اعمال سو استفاده گرانه در انجمن افسردگان گمنام  میباشد .

لذا خواهشمندیم تنها از آدرسها و شماره تلفنهای موجود در این سایت  و سایت جهانی افسردگان گمنام استفاده نمایید .  باقی آدرسها و شماره تلفنهای موجود در فضای مجازی(هرچند منظم و سازماندهی شده) جعلی میباشند و  ارتباط و اتصال با انجمن اصلی و دفتر خدمات جهانی انجمن افسردگان گمنام ندارند.

 

با سپاس از کلیه اعضا و خدمتگزاران انجمن افسردگان گمنام واقعی تحت نظارت دفتر خدمات جهانی شورای منطقه  ایران

……………………………………………………………….

سایت خدمات جهانی افسردگان گمنام: ⇓

www.depressedanon.com

………

شماره تلفن و آدرسهای سایت جهانی /منطقه ایران : ⇓

https://depressedanon.com/meetings/f2f-da-meetings/international-based-meetings/

در صورت نیاز ، این قسمت از سایت جهانی را با گوگل ترنسلیت به فارسی ترجمه نمایید

گوگل ترنسلیت:  ⇓

https://translate.google.com/?hl=fa

………..

تماس با افسردگان گمنام:  ⇓

http://dairan.org/wp-admin/post.php?post=1819&action=edit

جلسات آنلاین انجمن افسردگان گمنام – زیر نظر دفتر خدمات جهانی

کلیه گروه های  آنلاین و شبکه های اجتماعی افسردگان گمنام منطقه ایران

سایت افسردگان گمنام /منطقه ایران:

www.dairan.org

سایت دفتر خدمات جهانی افسردگان گمنام:
https://depressedanon.com/
………………………………………………….
………………………….
شماره ماندگار نشریات شورای منطقه ایران:
۰۹۳۳۱۴۳۱۶۳۱
………………………………………………………….
وبسایت افسردگان گمنام منطقه ایران:
http://dairan.org/

…………………………………………………………..

وبلاگ رسمی افسردگان
گمنام ایران:
http://depressedanonymous.blogfa.com/
گروههای آنلاین افسردگان گمنام
…………………………………………………..
 ساعات برگزاری جلسات بهبودی افسردگان گمنام نشاط گناوه در زوم👇👇👇
شنبه ها : چهارعصرمشارکت وبهبودی 🌞🌞

 

یک شنبه ها : ده صبح نشریه خوانی کتاب پایه وچهارعصرمشارکت وبهبودی 🌞🌞

 

دوشنبه ها : چهارعصرمشارکت وبهبودی *. 🌞🌞

 

سه شنبه ها : ده صبح نشریه خوانی کتاب مقاله های بهبودی وچهارعصرمشارکت وبهبودی 🌞🌞

 

چهار شنبه ها : چهارعصر مشارکت بهبودی *. 🌞🌞

 

پنج شنبه ها : ده صبح نشریه خوانی کتاب پایه وچهارعصر مشارکت وبهبودی 🌞🌞

 

جمعه ها : چهارعصرمشارکت وبهبودی درضمن جلسات درفضای زوم وبالینک زیر برگزارمیگردد:
https://us02web.zoom.us/j/5864891748?pwd=OEpWSlE0YitOUERidlBxUGE5ZDI2QT09 Meeting ID: 586 489 1748
Passcode: DA21
درصورتی که امکان ورود به زوم نباشدجلسه درفری کنفرانس وبالینک زیربرگزارمیگردد
https://join.freeconferencecall.com/depressedanon

 

………………………………………………………………………………………………….

🌺 جلسات زوم *معجزه صداقت*

 

👈۷ صبح هر روز (به جزء جمعه ها)
👈جمعه ها (ساعت ۱۰ صبح )
لینک ورود به زوم*👇
*https://us02web.zoom.us/j/5864891748?pwd=OEpWSlE0YitOUERidlBxUGE5ZDI2QT09*
*Meeting ID :5864891748*
*Passcode:DA21*
🌺لینک جلسه بسته بانوان
👈سه شنبه ها (ساعت ۱۸ عصر)
لینک ورود به زوم*👇
*https://us02web.zoom.us/j/5864891748?pwd=OEpWSlE0YitOUERidlBxUGE5ZDI2QT09*
*Meeting ID :5864891748*
*Passcode:DA21*
🌺لینک جلسه کتاب خوانی قدم افسردگان گمنام
👈سه شنبه ها( ساعت ۲۱ شب)
لینک ورود به جلسه در فری کنفرانس 👇
https://join.freeconferencecall.com/infoo7834

…………………………….

اطلاع رسانی جلسات اسکایپ افسردگان گمنام
۱)
https://join.skype.com/EiHWhTHt1nWK
۲)
https://join.skype.com/dXupIWpMoSTm

……………………………

گروههای واتساپ افسردگان گمنام:
در صورت تکمیل بودن هر گروه واتساپ، از گروه بعدی استفاده نمایید.
گروه واتساپ۱:

https://chat.whatsapp.com/FNv9pouQ3Lc0jiT2uaim9E
گروه واتساپ۲:
https://chat.whatsapp.com/FA0mz0IsFkaDQH5Ahx5lAL
گروه واتساپ۳:
https://chat.whatsapp.com/F2jswmk3EN75pYVEGOCPKz
گروه واتساپ۴:
https://chat.whatsapp.com/IX99XIeIYwo4p47iZvUWQN
گروه واتساپ ۵:
https://chat.whatsapp.com/IX99XIeIYwo4p47iZvUWQN

گروه واتساپ ۶:

https://chat.whatsapp.com/Em7wqUCwfnA9JBZU3Z1KTv

گروه واتساپ ۷:

https://chat.whatsapp.com/D6EglmCElPWB3DAG2jsawa

گروه واتساپ ۸:

https://chat.whatsapp.com/IKO7I5sXR8fKEdFxFcjOop
گروه واتساپ ۹:
https://chat.whatsapp.com/H6AzGPXeMW0GwnbORR22tR
گروه واتساپ ۱۰:
https://chat.whatsapp.com/IKO7I5sXR8fKEdFxFcjOop
………
شماره تلفن ماندگار اطلاع رسانی تهران:
۰۹۱۹۶۸۵۲۲۶۴
گروههای واتساپ ناحیه یک تهران و البرز
گروه ۱ واتساپ تهران :
https://chat.whatsapp.com/ETEWLkczuwb08p5RoYMCaO
گروه۲ واتساپ تهران :
https://chat.whatsapp.com/HP5nCT7xMOn6F9nlSYxc7
گروه ۳ واتساپ تهران:
https://chat.whatsapp.com/HP5nCT7xMOn6F9nlSYxc7T
گروه ۴ واتساپ تهران:
https://chat.whatsapp.com/KR5QyNgYPwwAOEu2r1sGAR
گروه ۵ واتساپ تهران:
https://chat.whatsapp.com/KBRpUlGn05H379p8uvhJOv
گروه واتساپ خوزستان:
https://chat.whatsapp.com/D9N25AwrnKfJaXnVxXERu6
گروه واتساپ شیراز:
https://chat.whatsapp.com/IMAxv6b9mnF1sCquA1rJnh
گروه واتساپ همدان:
https://chat.whatsapp.com/FkUw6jlONkIJGtWPV556t6
گروه واتساپ نیشابور:
https://chat.whatsapp.com/LP9Q29k7Ta3GfflZYWPKSy
در صورت تکمیل بودن هر گروه واتساپ، از گروه بعدی استفاده نمایید.

گروههای آنلاین افسردگان گمنام

…………………………………………………………
کانال های تلگرام : ⇓
کانال اطلاع رسانی افسردگان گمنام:
https://t.me/etelaresaniDA
……………..
کانال افسردگان گمنام تهران(دفتر مرکزی):
http://t.me/DAtehran
…………….
کانال  نشریات افسردگان گمنام:
http://t.me/nashriatDA
……………
کانال رادیو افسردگان گمنام / کتابهای صوتی DA:
https://t.me/OfficialRadioDA
……………
اتاق گفتگوی افسردگان گمنام در تلگرام:
https://t.me/anjomaneDA
…………………..
کانال  تلگرام اطلاع رسانی  افسردگان گمنام مشهد:
https://t.me/afsordegan0da
۰
کانال یوتیوب انجمن افسردگان گمنام:
https://youtube.com/channel/UCl7IJAr1easLZ5meclUSgSg
…………………..
فیسبوک افسردگان گمنام:
https://www.facebook.com/afsordeganegomnam/
………………………….
پیج‌های اینستاگرام افسردگان گمنام:
www.instagram.com/depressedanonymous_iran
www.instagram.com/afsordeganegomnam

…………………………..

کانال افسردگان گمنام(DA) در آپارات:
https://www.aparat.com/v/4hFj6/٪D8٪A7٪D9٪۸۱٪D8٪B3٪D8٪B1٪D8٪AF٪DA٪AF٪D8٪A7٪D9٪۸۶_٪DA٪AF ٪ D9٪ ۸۵٪ D9٪ ۸۶٪ D8٪ A7٪ D9٪ ۸۵

مجازی افسردگان گمنام
………………………………………..

همچنین آدرسهای اینترنتی فارسی زبان افسردگان گمنام، در این بخش از سایت خدمات جهانی منطقه ایران درج شده اند:⇓
https://depressedanon.com/meetings/online-depressed-anonymous-meetings/

جلسات آنلاین انجمن افسردگان گمنام

جلسات آنلاین انجمن افسردگان گمنام

به لینک گروه اطلاع رسانی (تازه واردان ) جلسات مجازی اسکایپ ملحق شوید.

👇👇👇اینجا را کلیک کنید

                        https://join.skype.com/EiHWhTHt1nWK

آدرس جلسات افسردگان گمنام ایران

جلسات افسردگان گمنام
لازم به ذکر است که برخی از  افراد و گروهها  ، نشریاتی مشکل دار، درک نشده و خارج از اصول این انجمن را با نام افسردگان گمنام ( که البته حق استفاده از نام و آرم این انجمن را نیز از طرف دفتر خدمات جهانی ندارند) بدون اجازه نامه چاپ نموده و به فروش میرسانند. لذا از  افراد و گروههایی که تمایل به خدمات صادقانه و  اتحاد با انجمن اصلی و دفتر خدمات جهانی افسردگان گمنام را دارند تقاضا داریم، تنها از آدرسها و تلفنهای موجود در همین وبسایت استفاده نمایند.-

-بیانیه شورای افسردگان گمنام/ منطقه ایران-


شماره تلفن اطلاع رسان  منطقه ایران
۰۹۱۹۶۸۵۲۲۶۴   
و یا به ایمیل دفتر مرکزی افسردگان گمنام 
 info@dairan.orgنامه ارسال کنند.
تلفن فروش نشریات مصوب شورای منطقه ایران:
 (تایید شده دفتر خدمات جهانی)
۰۹۳۳۱۴۳۱۶۳۱

 

بخش ارتباط با ما

………………………………………………………………………………………………………

آدرس جلسات افسردگان گمنام ایران

 

جلسات افسردگان گمنام استان تهران

………………………………………………

جلسه طوس(طلوع)
جمعه ها
ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰
به آدرس زیر برگزار میشود
طوس: تقاطع یادگار امام و خیابان طوس.
یادگار به سمت جنوب. جنب ساختمان پیام مهر. پلاک ۵٫
نزدیکترین ایستگاه مترو و بی آرتی: مترو شادمان و حبیب اله
و بی آرتی دانشگاه شریف
تلفن نماینده:
سروش:۰۹۱۲۲۶۵۵۰۴۸

……………………………………….

جلسه دوشنبه های شرق تهران
آدرس: خیابان شریعتی بالاتر از میرداماد .
روبروی ایستگاه مترو شریعتی
خیابان زیبا. سرای محله قبا. طبقه دوم
نشانی با وسیله شخصی: خیابان شریعتی.
بالاتر از حسینیه ارشاد. خیابان قبا
خیابان زیبا.سرای محله قبا.
دوشنبه ها ساعت ۵ تا ۶:۳۰
تلفن نماینده (اکبر): :۰۹۱۲۵۱۸۱۵۶۴

………………………………………………………………………………………….

جلسه چهارشنبه ها
میدان خراسان
چهارشنبه ها ساعت ۱۸:۳۰  تا  ۲۰
آدرس :میدان خراسان ، ابتدای خیابان خاوران،
خیابان اعظم نظامی،
مرکز خدمات شهرداری منطقه ۱۵
ساختمان مریم میزاخانی
تلفن : آرش:۰۹۱۲۸۱۰۱۹۰۰

………………………………………….

جلسه  افسردگان “مسیری از امید”
پنجشنبه ها ساعت ۴ تا ۵:۳۰
به آدرس زیر برگزار می‌شود.
تهران شهرک غرب ، بلوار دادمان، بلوار درختی،
انتهای بلوار درختی،کوچه آزاده ، 
سرای محله سپهر طبقه دوم 
تلفن تماس: ۰۹۳۳۱۴۳۱۶۳۱

…………………………………………………………………….

جلسه بهبودی تازه تاسیس پارک جوانمردان
👈💥(فقط) یکشنبه ها💥 ساعت :(۱۶ تا ۱۷:۳۰)
آدرس: میدان المپیک ،پارک جوانمردان
آقای آرش: ۰۹۱۲۸۱۰۱۹۰۰
آدرس از روی گوگل مپ:
https://maps.app.goo.gl/AR19i6DYZSLaQkpEA

……………………………………………………………….

جلسه امید و آگاهی شهر جدید هشتگرد (مهستان)
مختلط
شنبه ها  ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰
آدرس:
هشتگرد(مهستان)، میدان ناجا- بلوار بهشت،
خیابان فردوس،شهرک گلها ، نرگس ۹، سرای محله گلها
آقای داود: ۰۹۱۹۲۷۲۴۴۵۸
لوکیشین:

https://maps.app.goo.gl/xt1UfbTQxaB81mDg7

……………………………………………………………………………………..

جلسه حضوری تازه تاسیس شهر یزد
مختلط
سه‌شنبه ها ساعت ۶ بعد از ظهر
آدرس:
یزد،بلوار بسیج، روبروی شهرداری منطقه ۲، محله تل،
کوچه مسجد الرحمان،حسینیه حاج محمد ترک،
جنب مسجد الرحمان
آقای حبیب: ۰۹۱۷۵۵۰۵۱۶۶

………………………………………………………………………………………….

جلسات استان بوشهر
جلسه افسردگان گمنام گناوه 
دوشنبه ها
ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
استان بوشهر  بندرگناوه _خیابان پیروزی_ر
وبروی پمپ بنزین _کوچه ۴_دبستان وپیش دبستانی غیر انتفاعی یاسین
شماره تلفن نماینده:
رضا: ۰۹۱۷۳۷۲۹۰۱۴

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

جلسات استان خوزستان

 

اهواز
بلوارساحلی –
جنب در ورودی پارک لاله سعت ۵:۳۰ تا ۷
تلفن نماینده:میثم ۰۹۱۶۵۰۶۹۰۳۲
…………………………….
جلسات مسجد سلیمان
دوشنبه ها
به آدرس زیر برگزار میشود.
مسجد سلیمان- پنج بنگله – بهزیستی بغل پارک
ساعت ۵ تا ۶:۳۰
شماره تلفن نماینده
بهزاد :
۰۹۳۸۷۱۵۲۰۰۵

…………………………………………………………………………

جلسات آبادان
جمعه ها
به آدرس زیر برگزار میشود .
آبادان.. پل کابلی امام رضا. خیابان الفتح. کوچه سعدی. حسینیه سجادیه.
ساعت ۸ تا ۹:۳۰ شب
فرزاد نماینده گروه :
📞۰۹۳۶۶۱۳۵۳۳۶
احمد علی البدل نماینده گروه:
📞۰۹۳۶۱۸۲۶۴۳۷

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

آدرس جلسات افسردگان گمنام ایران

جلسات مشهد (استان خراسان)
مشهد .گروه لبخند مجد
آدرس : بلوار مجد – مجد ۳۱  پلاک ۳۶
 (کلیه جلسات  مختلط برگزار میشوند.)

 

شنبه ها ساعت ۱۸ تا۱۹:۳۰
دوشنبه ها. ۱۸ تا ۱۹:۳۰
پنجشنبه ها ۱۸تا ۱۹:۳۰
شماره های ماندگار اطلاع رسانی مشهد:
۰۹۰۵۱۱۴۱۴۰۲
۰۹۹۳۹۱۴۵۴۸۸

…………………………………………………………………………….

           مشهد  گروه امید معلم (مختلط)
آدرس :بلوار معلم نبش معلم ۲۴ مجتمع آدینه طبقه اول
روزهای برگزاری: سه شنبه و چهارشنبه
ساعت :۱۸الی۱۹:۳۰
شماره های ماندگار اطلاع رسانی مشهد:
۰۹۰۵۱۱۴۱۴۰۲
۰۹۹۳۹۱۴۵۴۸۸

………………………………..

   مشهد گروه  آوای نشاط اندیشه
(مختلط)
آدرس: اندیشه ۱۷ پلاک ۵
یکشنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷

 

شماره های ماندگار اطلاع رسانی مشهد:
۰۹۰۵۱۱۴۱۴۰۲
۰۹۹۳۹۱۴۵۴۸۸

……………………………………………………………………………….

گناباد
جلسات گروه “نور زندگی” گناباد
آدرس: ناباد ، انتهای بلوار کامیاب، مجموعه دهکده چوبی
شنبه ها
دوشنبه ها
و چهارشنبه ها
ساعت ۱۷
تلفن نماینده گروه:۰۹۳۹۹۵۳۲۱۲۱ دانیال

 

……………………………………………………….

تربت حیدریه
گروه آرامش تربت حیدریه
آدرس:  تربت حیدریه ، خیابان فردوسی جنوبی ،
فردوسی جنوبی ۱۸ اقامتگاه بومگردی لاری
 روزهای یکشنبه و پنجشنبه
ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰
برگزار میگردد.
تلفن جهت کسب اطلاعات:
۰۹۳۹۲۶۱۰۶۵۱  محسن

……………………………………………………………………………..

جلسات اصفهان
اصفهان. اتوبان چمران
خیابان مولوی نبش کوچه ۵۰ داخل زیرزمین
جنب قهوه فروشی
زمان برگزاری جمعه ها. ساعت ۱۶الی ۱۷/۳۰

 

……………………………………………………………………………….

آدرس جلسات افسردگان گمنام ایران

در صورت عدم دسترسی به  جلسات حضوری میتوانید از جلسات آنلاین که هر روز در نرم افزار زوم برگزار میشود استفاده نمایید
………………………………………………………………………………………….
تلفن ماندگار اطلاع رسان  شورای منطقه ایران  :
۰۹۱۹۶۸۵۲۲۶۴