افسردگی شبیه به چیست؟

کتاب افسردگی فقط برای امروز DA

افسردگی شبیه به چیست؟

افسردگی شبیه به گیر افتادن در شن نرم است!

 

تأکید مثبت
می دانم هیچ چیز برایم آنقدر سخت نیست که نتوانم آنرا تحمل کنم.

 

 

افسردگی” تلاشی برای تقویت چوبهای ضعیف و شکننده است ، تلاشی برای گرفتن چیزی محکم هنگام سقوط در بی نهایت .
به محض اینکه ساختار ضعیفی پیدا کردید یا پاهایتان روی تکه سنگی قرار گرفت ، جرات نمی کنید حرکت کنید مبادا آن حداقل امنیتی که دارید از بین برود. ” (۳)

 

من از تغییر هر چیزی در زندگی ام می ترسیدم زیرا فکر می کردم این احساس ترسی که بیشتر اوقات دارم ، مرا در خود می‌بلعد و من عقلم را از دست میدهم . من همیشه وحشت کرده ام که نکند دیوانه شوم . من وقتی کلا احساس تنهایی داشته باشم عقلم را از دست نمیدهم و دیوانه نمی شوم.  امنیت من به این واقعیت برمیگردد که دیگر نخواهم خودم را غمگین کنم. من می خواهم بهتر شوم و این کار را وقتی انجام می دهم که ترس از تغییر یا خشم را کنار بگذارم و خودم را احساس کنم. با مواجهه با ترس هایم می توانم آزاد و شاد باشم. وقتی در مواجهه با اندوهم شهامت بیشتری پیدا کنم ، احساس می کنم امید جدیدی درونم رشد میکند.

 

بنابراین اغلب، ذهن من با انواع تصاویر وحشتناک بالا می آید . تصویری از باتلاق وجود دارد و من تا زانو در عمق باتلاق راه می روم. تصویر زندان وجود دارد و من در انزوا و تاریکی کامل نشسته ام. تصویری از احاطه شدن توسط دیوارهای شیشه ای وجود دارد. من همه چیز را در اطراف خود می بینم ، ولی هیچ وقت کسی مرا نمی بیند و حرفهایم را نمی شنود و من حرفهای آنها را نمی شنوم. این “پرتگاه” ، افسردگی من است .

 

مراقبه
ما سعی می کنیم فقط برای امروز زندگی کنیم. امروز می خواهیم فقط در این ۲۴ ساعت زندگی کنیم.

 

هیو. اس

 

فقط برای امروز در جلسات مجازی زوم در لینک زیر با ما همراه شوید با ما همراه شوید:

http://dairan.org/?p=2907

“افسردگی شبیه به چیست؟”

سایت خدمات جهانی⇓

www.depressedanon.com

کتاب “فقط برای امروز” افسردگان گمنام

کتاب افکار بلند برای روزهای ابری
وقتی از احساسات ترس آور فرارمی‌کنم از قبل در تورآنهاهستم
🍁🎍
افکار بلند امروز
🔻
من امروز می‌خواهم عواطف و هیجاناتم را احساس کنم و وقتی احساس غم و ناراحتی به من دست داد از آن فرار نکنم.
🔻
از آنجا که پناه نیاوردن به ترس وفلج نشدن از روی ترس یک انتخاب است، قبول داشتن افسردگی نقطه مقابل قربانی بودن دربرابرآن است..اینطور فکر کنید:
وقتی که واقعا می‌ترسیم وهیچ راهی هم برای پذیرش ترسمان وجود ندارد، در لحظه ای که کسی نمیتواند ترسیدن را به ما دیکته کند ، آنرا میپذیریم ، ترس و وحشت ما کاسته می‌شود. افسردگی نیز به همین منوال است، هنگامی که آنرا میپذیریم ، هراس(پنیک) وبدبختی(شرایط بد) کاهش می‌یابد.
🔻
درگذشته وقتی که به سمت شرایطی که مرا به وحشت می‌انداخت می‌رفتم احساساتم را در خودم انباشته می‌کردم و همچنین از تجربه‌ی هر هیجان جدیدی که باعث احساس ناراحتی در درون من می شد ممانعت می‌کردم.
🔻
من در حال درک این هستم که هر چه خودم را بیشتر  ابراز ‌کنم و احساس غم و اندوهی که از بدو تولد گریبانم را گرفته بود را با دیگران مشارکت ‌میکنم، احساس خوشحالی و امید بیشتری خواهم کرد. ایمان مقابل ترس است.
🔻
من در این برنامه‌ی بهبودی نیاز دارم ارتباطم را با نیروی برترم حفظ کنم و گفتگو و تعامل روزانه ام را با این نیرو ادامه دهم، به این طریق رشد من درسلامت و امیدواری ادامه خواهد یافت. برعکس؛ ترس، افسردگی را زنده نگه می دارد و آنرا رشد می دهد.
🔻
ایمان به من این اجازه را می‌دهد که زندگیِ توام با ریسکی را که غم و اندوه در آن وجود ندارد انتخاب کنم ، اگرچه میل و طبیعت من به دنبال راحتی و آسایش موجود درغم و اندوهِ ماندگار می‌ باشد.
🦋
کتاب افکار بلند برای روزهای ابری
#نشریات_انجمن_افسردگان_گمنام

فقط برای امروز DA

برگرفته از سایت دفترخدمات جهانی انجمن افسردگان گمنام⇓
https://depressedanon.com/when-i-run-from-my-fearful-feelings-i-know-they-have-already-caught-me-in-their-web/
خرید کتاب افکار بلند برای روزهای ابری