سنت دوم – وجدان گروه چیست؟

خدمت در افسردگان گمنام

با توجه به لطفی که در دعا می‌توانستم دریافت کنم، فهمیدم که باید تمام اراده و اقدام را برای قطع وابستگی معیوب به مردم و به AA و در واقع به هر مجموعه شرایطی به کار ببرم… واضح است که نمی‌توانستم از نعمت خدا استفاده کنم.تا زمانی که توانستم عشق را با دوست داشتن دیگران آنطور که او من را دوست دارد، به او بازگردانم. و تا زمانی که قربانی وابستگی های کاذب شده بودم، نمی توانستم این کار را انجام دهم. زیرا وابستگی من به معنای تقاضای من برای در اختیار داشتن و کنترل مردم و شرایط اطرافم بود.
– از AA Grapevine، ژانویه، ۱۹۵۸، Bill W.

ادامه مطلب

بیانیه رعایت سنتهای انجمن افسردگان گمنام

سنتهای افسردگان گمنام
حتما این بخش را مطالعه فرمایید
بیانیه رعایت سنتهای انجمن افسردگان گمنام:⇓

 

باسلام خدمت کلیه اعضا انجمن افسردگان گمنام
افسردگان گمنام درسال۱۹۸۵ میلادی ۱۳۶۴ خورشیدی باکسب مجوزاز انجمن الکلی های گمنام جهت استفاده از ۱۲ قدم و۱۲ سنت آن مطابق با اصول روحانی شروع به فعالیت نموده است .در ایران نیز در سال ۱۳۹۱ شمسی با اتصال به دفتر خدمات جهانی فعالیت گروههای خود را در شهر تهران به شکل رسمی آغاز نمود.
باتوجه به مشکلات فعلی این انجمن وتشکیل انجمن های مشابه بااین نام ونشریات دوگانه وحتی متعدد لازم دیده می شود.جهت جلوگیری از سردرگمی وانحراف اعضا( بخصوص تازه واردان)وجهت حفظ شفافیت پیام اصلی انجمن (سنت پنجم)مطالب ذیل به اطلاع رسانده شود:
از آنجا که وحدت مهمترین اصل زیر بنایی وکاربردی انجمن ما می باشد. وحفظ آن ودرراس قرار دادن رفاه عمومی(منافع مشترک) جزو مسئولیت همگانی ما جهت ماندگاری وبقا وثبات انجمن است(سنت اول ).به همین دلیل حفظ اموال ومایملک انجمن( مادی ومعنوی) نام و آرم ومحتوای نشریات وجلوگیری از هرگونه دستکاری ،انحراف،دودستگی،بدعت،و…نیز شامل این وظیفه همگانی وروحانی ودراولویت قرار دادن رفاه عمومی(منافع مشترک) ودسته جمعی مان می باشد.
متاسفانه در سالهای اخیرعده ای از اعضا به صورت خودسرانه بدون مجوز از دفتر خدمات جهانی اقدام به چاپ و ارائه محتوای نامناسب ( کم، درک نشده،ناقص و اشتباه )از نشریات وخارج از محتوی اصلی نموده اند که این امر باعث آسیب بزرگی به اتحاد انجمن و وحدت ویکپارچگی آن گشته است و این مسئله باعث ایجاد چند دستگی، انحراف وسردر گمی وعدم دسترسی اعضا به نشریات اصلی وچاپ وترجمه صحیح آن ( که حق مسلم وطبیعی اعضا می باشد.)گردیده اند.
لازم به ذکر است که درسایر انجمن های دوازده قدمی اجازه چاپ ونشر وفروش وترجمه نشریات از طرف دفاتر اصلی خدمات جهانی یا شورای مرکزی تشکل ساختاری آن انجمن ها فقط وفقط به صورت انحصاری در اختیار اشخاص ودفاتر ومراکز مورد تایید دفاتر اصلی یا شورای جهانی ( مانند: کنفرانس خدمات جهانی و…یا تشکل ساختاری اصلی وجهانی با نام های دیگر که مختص هر انجمن دوازده قدمی است.) که ناظر بر خدمات هر انجمن درسرتاسر جهان می باشد انجام میپذیرد واین امر جهت حفظ مایملک معنوی انجمن هاست وبنابراین به هیچ عنوان غیر از اشخاص ودفاتر مذکور کسی یا سازمانی حق چاپ وترجمه وفروش وتوزیع نشریات را به صورت خودسرانه ندارد.درغیر این صورت متخلف شناخته شده وحتی مشمول حق پیگیری قانونی وشکایت از طرف انجمن فوق می باشد.
موارد دیگرایجاد انجمن مشابه بانام افسردگان گمنام که دراصل متفاوت با انجمن اصلی ومحتویات آن باهمان نشریات ذکرشده وسوء استفاده ازنام این انجمن ونقض واضح سنت ششم می باشد .که ما به هیچ عنوان اجازه عاریت دادن واستفاده ازنام انجمن خود و آرم آن را به هیچ شخص وسازمان یا انجمنی مشابه مطابق سنت ششم نخواهیم داد و هرگز اجازه نمی دهیم مسائل مالی وسوء استفاده های فوق مثل کسب شهرت توسط اشخاص و یا گروههای آنها وانگیزه های اشتباه شان باعث انحراف ما از هدف اصلی خود که همان رساندن پیام (سنت پنجم) می باشد گردد. چنانچه اشخاص وانجمن آنها خواستار فعالیت در جهت افسردگی می باشند لازم است با نام متفاوتی از انجمن افسردگان فعالیت نمایند تا اشخاص وتازه واردان دچار سردر گمی نگردند و وضوح وشفافیت پیام سنت پنجم ما ازبین نرود.

سنتهای افسردگان گمنام

درنهایت انگیزه های مالی وشهرت وترجیح منافع فردی اشخاص فوق به منافع کلی انجمن باعث آسیب به روح نهفته در اصل گمنامی وسنت دوازده این انجمن و روحانیت آن گشته که تبعاتی مانند: ناامیدی اعضا (بخصوص تازه واردان ) از بهبودی از افسردگی -ترک این انجمن -ناکارآمد جلوه نمودن آن مخصوصا بدلیل ارائه نامناسب محتوای لازم جهت کارکرد قدمهای افسردگان ومتاسفانه خودکشی تعدادی از اعضا در گروههای مشابه گردیده است.
لذا از کلیه اعضا وبخصوص تازه واردان درخواست میشود هنگام شرکت وعضویت در گروههایی با نام انجمن افسردگان گمنام موارد فوق را جهت تشخیص انجمن اصلی ازسایر انجمن های ساختگی به نام افسردگان گمنام مورد ملاحظه وبررسی وتحقیق قرار دهند تا باعث سردرگمی -اتلاف وقت وانرژی ومنجر به ناامیدی آنها نگردد وپیام این انجمن به هر افسرده ای که خواهان رهایی از افسردگی میباشد رسانده شود.
ما اعتقاد داریم که قدرت ما در درستی وموثر بودن پیام ما وتعهد مابه اتحاد و اصول روحانی میباشد و دراین مسیر ،خداوند ما را راهنمایی وهدایت خواهد کرد.

سنتهای افسردگان گمنام

لینک  نشریات چاپ مصوب انجمن افسردگان گمنام

لطفا آدرسهای اصلی را فقط از طریق این سایت و یا سایت خدمات جهانی / منطقه ی ایران جستجو نمایید.⇓
https://depressedanon.com/meetings/f2f-da-meetings/international-based-meetings/
یا این قسمت
https://depressedanon.com/meetings/online-depressed-anonymous-meetings/

جلسات آنلاین انجمن افسردگان گمنام – زیر نظر دفتر خدمات جهانی

کلیه گروه های  آنلاین و شبکه های اجتماعی افسردگان گمنام منطقه ایران

سایت افسردگان گمنام /منطقه ایران:

www.dairan.org

سایت دفتر خدمات جهانی افسردگان گمنام:
https://depressedanon.com/
………………………………………………….
………………………….
شماره ماندگار نشریات شورای منطقه ایران:
۰۹۳۳۱۴۳۱۶۳۱
………………………………………………………….
وبسایت افسردگان گمنام منطقه ایران:
http://dairan.org/

…………………………………………………………..

وبلاگ رسمی افسردگان
گمنام ایران:
http://depressedanonymous.blogfa.com/
گروههای آنلاین افسردگان گمنام
…………………………………………………..
 ساعات برگزاری جلسات بهبودی افسردگان گمنام نشاط گناوه در زوم👇👇👇
شنبه ها : چهارعصرمشارکت وبهبودی 🌞🌞

 

یک شنبه ها : ده صبح نشریه خوانی کتاب پایه وچهارعصرمشارکت وبهبودی 🌞🌞

 

دوشنبه ها : چهارعصرمشارکت وبهبودی *. 🌞🌞

 

سه شنبه ها : ده صبح نشریه خوانی کتاب مقاله های بهبودی وچهارعصرمشارکت وبهبودی 🌞🌞

 

چهار شنبه ها : چهارعصر مشارکت بهبودی *. 🌞🌞

 

پنج شنبه ها : ده صبح نشریه خوانی کتاب پایه وچهارعصر مشارکت وبهبودی 🌞🌞

 

جمعه ها : چهارعصرمشارکت وبهبودی درضمن جلسات درفضای زوم وبالینک زیر برگزارمیگردد:
https://us02web.zoom.us/j/5864891748?pwd=OEpWSlE0YitOUERidlBxUGE5ZDI2QT09 Meeting ID: 586 489 1748
Passcode: DA21
درصورتی که امکان ورود به زوم نباشدجلسه درفری کنفرانس وبالینک زیربرگزارمیگردد
https://join.freeconferencecall.com/depressedanon

 

………………………………………………………………………………………………….

🌺 جلسات زوم *معجزه صداقت*

 

👈۷ صبح هر روز (به جزء جمعه ها)
👈جمعه ها (ساعت ۱۰ صبح )
لینک ورود به زوم*👇
*https://us02web.zoom.us/j/5864891748?pwd=OEpWSlE0YitOUERidlBxUGE5ZDI2QT09*
*Meeting ID :5864891748*
*Passcode:DA21*
🌺لینک جلسه بسته بانوان
👈سه شنبه ها (ساعت ۱۸ عصر)
لینک ورود به زوم*👇
*https://us02web.zoom.us/j/5864891748?pwd=OEpWSlE0YitOUERidlBxUGE5ZDI2QT09*
*Meeting ID :5864891748*
*Passcode:DA21*
🌺لینک جلسه کتاب خوانی قدم افسردگان گمنام
👈سه شنبه ها( ساعت ۲۱ شب)
لینک ورود به جلسه در فری کنفرانس 👇
https://join.freeconferencecall.com/infoo7834

…………………………….

اطلاع رسانی جلسات اسکایپ افسردگان گمنام
۱)
https://join.skype.com/EiHWhTHt1nWK
۲)
https://join.skype.com/dXupIWpMoSTm

……………………………

گروههای واتساپ افسردگان گمنام:
در صورت تکمیل بودن هر گروه واتساپ، از گروه بعدی استفاده نمایید.
گروه واتساپ۱:

https://chat.whatsapp.com/FNv9pouQ3Lc0jiT2uaim9E
گروه واتساپ۲:
https://chat.whatsapp.com/FA0mz0IsFkaDQH5Ahx5lAL
گروه واتساپ۳:
https://chat.whatsapp.com/F2jswmk3EN75pYVEGOCPKz
گروه واتساپ۴:
https://chat.whatsapp.com/IX99XIeIYwo4p47iZvUWQN
گروه واتساپ ۵:
https://chat.whatsapp.com/IX99XIeIYwo4p47iZvUWQN

گروه واتساپ ۶:

https://chat.whatsapp.com/Em7wqUCwfnA9JBZU3Z1KTv

گروه واتساپ ۷:

https://chat.whatsapp.com/D6EglmCElPWB3DAG2jsawa

گروه واتساپ ۸:

https://chat.whatsapp.com/IKO7I5sXR8fKEdFxFcjOop
گروه واتساپ ۹:
https://chat.whatsapp.com/H6AzGPXeMW0GwnbORR22tR
گروه واتساپ ۱۰:
https://chat.whatsapp.com/IKO7I5sXR8fKEdFxFcjOop
………
شماره تلفن ماندگار اطلاع رسانی تهران:
۰۹۱۹۶۸۵۲۲۶۴
گروههای واتساپ ناحیه یک تهران و البرز
گروه ۱ واتساپ تهران :
https://chat.whatsapp.com/ETEWLkczuwb08p5RoYMCaO
گروه۲ واتساپ تهران :
https://chat.whatsapp.com/HP5nCT7xMOn6F9nlSYxc7
گروه ۳ واتساپ تهران:
https://chat.whatsapp.com/HP5nCT7xMOn6F9nlSYxc7T
گروه ۴ واتساپ تهران:
https://chat.whatsapp.com/KR5QyNgYPwwAOEu2r1sGAR
گروه ۵ واتساپ تهران:
https://chat.whatsapp.com/KBRpUlGn05H379p8uvhJOv
گروه واتساپ خوزستان:
https://chat.whatsapp.com/D9N25AwrnKfJaXnVxXERu6
گروه واتساپ شیراز:
https://chat.whatsapp.com/IMAxv6b9mnF1sCquA1rJnh
گروه واتساپ همدان:
https://chat.whatsapp.com/FkUw6jlONkIJGtWPV556t6
گروه واتساپ نیشابور:
https://chat.whatsapp.com/LP9Q29k7Ta3GfflZYWPKSy
در صورت تکمیل بودن هر گروه واتساپ، از گروه بعدی استفاده نمایید.

گروههای آنلاین افسردگان گمنام

…………………………………………………………
کانال های تلگرام : ⇓
کانال اطلاع رسانی افسردگان گمنام:
https://t.me/etelaresaniDA
……………..
کانال افسردگان گمنام تهران(دفتر مرکزی):
http://t.me/DAtehran
…………….
کانال  نشریات افسردگان گمنام:
http://t.me/nashriatDA
……………
کانال رادیو افسردگان گمنام / کتابهای صوتی DA:
https://t.me/OfficialRadioDA
……………
اتاق گفتگوی افسردگان گمنام در تلگرام:
https://t.me/anjomaneDA
…………………..
کانال  تلگرام اطلاع رسانی  افسردگان گمنام مشهد:
https://t.me/afsordegan0da
۰
کانال یوتیوب انجمن افسردگان گمنام:
https://youtube.com/channel/UCl7IJAr1easLZ5meclUSgSg
…………………..
فیسبوک افسردگان گمنام:
https://www.facebook.com/afsordeganegomnam/
………………………….
پیج‌های اینستاگرام افسردگان گمنام:
www.instagram.com/depressedanonymous_iran
www.instagram.com/afsordeganegomnam

…………………………..

کانال افسردگان گمنام(DA) در آپارات:
https://www.aparat.com/v/4hFj6/٪D8٪A7٪D9٪۸۱٪D8٪B3٪D8٪B1٪D8٪AF٪DA٪AF٪D8٪A7٪D9٪۸۶_٪DA٪AF ٪ D9٪ ۸۵٪ D9٪ ۸۶٪ D8٪ A7٪ D9٪ ۸۵

مجازی افسردگان گمنام
………………………………………..

همچنین آدرسهای اینترنتی فارسی زبان افسردگان گمنام، در این بخش از سایت خدمات جهانی منطقه ایران درج شده اند:⇓
https://depressedanon.com/meetings/online-depressed-anonymous-meetings/

جلسات آنلاین انجمن افسردگان گمنام

جلسات آنلاین انجمن افسردگان گمنام

به لینک گروه اطلاع رسانی (تازه واردان ) جلسات مجازی اسکایپ ملحق شوید.

👇👇👇اینجا را کلیک کنید

                        https://join.skype.com/EiHWhTHt1nWK

وقتی به انجمن DA آمدیم

انجمن افسردگان گمنام

نامه دکتر هیُو اِسمیت خطاب به اعضای فارسی زبان انجمن افسردگان گمنام

 

Dear member of the Depressed Anonymous fellowship of Iran.

  Because each of our Books, printed and with copyright of DEPRESSED ANONYMOUS PUBLICATIONS, Louisville, Kentucky, USA, NO ONE WITHOUT PERMISSION OF THE OWNER AND AUTHOR, Dr. Hugh Smith MS, DMin has been authorized to edit, revise, change any word in the present publications. To print, copy, edit  and change any of the proprietary material from the Depressed Anonymous Publications without my (Hugh Smith) written permission, meaning HUGH SMITH AND DEPRESSED ANONYMOUS PUBLICATIONS  is an infringement of the International Copyright.

     Shahrum(Mohamad Dowlat Abadi) is the only person who has the authority to publish (print) and  make available for purchase  Depressed Anonymous Publications.  We DA has given Shahrum  permission to publish and translate our material into Farsi language. To print, change, edit or give a different meaning to what was in the original language (ENGLISH)  is a grave mistake for the intentions of the author and the original membership of Depressed Anonymous here in the United States.

If any member of other 12 step groups in Iran would like to purchase  material they must purchase them from DA in Iran, via Shahrum Dowlat Abadi. Any copies (with other translations than the original must neither be sold or distributed because of the errors contained in the copied editions.

Since the copied books of DA are being sold— by others than Shahrum, who is our chief translator-who is profiting from the sale of these books whose copyright belongs to DA/USA?

         With a gratitude to Shahrum(Mohamad) Dowlat Abadi and the DA fellowship for making known this difficulty so that he and the DA fellowship and the DA can be used at meetings as the texts were written in the original language. To this date (2/14/2018) no one has permission to print and market or distribute Depressed Anonymous Publications in Iran.

With respect I remain, Dr. Hugh Smith, MS, DMin.

 

 

خدمت اعضای محترم انجمن افسردگان گمنام

از آن­جا که همه کتاب­های ما تحت قانون کپی رایت انجمن افسردگان گمنام در ایالت لوییزویل، کنتاکی و آمریکا به چاپ رسیده، هیچ­کس بدون اجازه از صاحب و نویسنده‌ی اثر، جناب دکتر هیو اسمیت، مجاز به ویرایش، تغییر و اصلاح و ایجاد کوچک­ترین تغییر (تغییر هیچ کلمه) که در چاپ کنونی موجود است را ندارد.

هیچ شخصی مجاز به کپی، چاپ، ویرایش و ایجاد تغییر در مورد این منابع، بدون اجازه­ی رسمیِ کتبی از انجمن افسردگان گمنام و این­جانب، هیو اِسمیت، نمی‌باشد. این بدین معناست که «هیو اِسمیت» و انتشارات انجمن افسردگان گمنام، تحت قوانین کپی رایت به ثبت رسیده و کسی مجاز به نقض قوانین کپی رایت نمی‌باشد.

شهرام دولت آبادی تنها کسی است که مجاز به چاپ، انتشار و در اختیار قرار دادن مطالب و  نشریات برای خرید اعضای انجمن افسردگان گمنام می‌باشد. ما (انجمن افسردگان گمنام) به شهرام اجازه‌ی چاپ و ترجمه‌ی مطالب و مواد نشر را به زبان فارسی داده­ ایم. چاپ، تغییر، ویرایش  یا معنای متفاوت دادن به آن­چه در متن اصلی – که به زبان انگلیسی – می‌باشد، اشتباه بزرگی است که در مورد قصد و نیت نویسنده و عضویت انجمن افسردگان گمنام در امریکا  وارد می نمایید.

چنان­چه هر یک از اعضای گروه­های دیگر ۱۲ قدمی در ایران، قصد خریدِ منابع و کتب یا نشریات را داشته باشند، باید از انجمن افسردگان گمنام  و از طریق آقای شهرام دولت آبادی خرید نمایند. هر کپی و نسخه از ترجمه ­های افراد دیگر، نبایستی فروخته شوند یا پخش گردند؛ زیرا نسَخ چاپی و کُپی شده از مطالب ویرایش شده‌ی آن­ها دارای اشتباه می‌باشند.

همچنین  منظور من  کُتُبی است  که در انجمن افسردگان توسط افرادی غیر از شهرام دولت آبادی که مترجم اصلی ما است، کپی  میشوند یا به فروش می‌رسند و کسب درآمد و سود ازین طریق می‌نمایند، آیا آن­ها نمی‌دانند که این حق کپی رایت برای  آن­ها نیست و آن­ها در حال انتفاع از حق کپی رایت انجمن افسردگان  گمنام در ایالات متحده آمریکا می‌باشند؟

با قدردانی از آقای شهرام (محمد) دولت‌آبادی و انجمن افسردگان گمنام که این مسائل را می‌دانند، و ترجمه انجام می­شود تا این­که ایشان و اعضای انجمن و افسردگان گمنام بتوانند از مطالب در جلسات خود استفاده نمایند؛ زیرا متن به زبان اصلی نوشته شده است. از این تاریخ یعنی چهاردهم فوریه ۲۰۱۸( معادل بیست و پنجم بهمن ۹۶)، هیچ­کس اجازه­ ی چاپ، فروش و پخشِ نشریات انجمن افسردگان گمنام در ایران را ندارد.

با احترام،

دکتر هیو اسمیت، موسس انجمن افسردگان گمنام

 

بیانیه رغایت سنتها 

دکتر هیو اسمیت

آدرس جلسات افسردگان گمنام ایران

جلسات افسردگان گمنام
لازم به ذکر است که برخی از  افراد و گروهها  ، نشریاتی مشکل دار، درک نشده و خارج از اصول این انجمن را با نام افسردگان گمنام ( که البته حق استفاده از نام و آرم این انجمن را نیز از طرف دفتر خدمات جهانی ندارند) بدون اجازه نامه چاپ نموده و به فروش میرسانند. لذا از  افراد و گروههایی که تمایل به خدمات صادقانه و  اتحاد با انجمن اصلی و دفتر خدمات جهانی افسردگان گمنام را دارند تقاضا داریم، تنها از آدرسها و تلفنهای موجود در همین وبسایت استفاده نمایند.-

-بیانیه شورای افسردگان گمنام/ منطقه ایران-


شماره تلفن اطلاع رسان  منطقه ایران
۰۹۱۹۶۸۵۲۲۶۴   
و یا به ایمیل دفتر مرکزی افسردگان گمنام 
 info@dairan.orgنامه ارسال کنند.
تلفن فروش نشریات مصوب شورای منطقه ایران:
 (تایید شده دفتر خدمات جهانی)
۰۹۳۳۱۴۳۱۶۳۱

 

بخش ارتباط با ما

………………………………………………………………………………………………………

آدرس جلسات افسردگان گمنام ایران

 

جلسات افسردگان گمنام استان تهران

………………………………………………

جلسه طوس(طلوع)
جمعه ها
ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰
به آدرس زیر برگزار میشود
طوس: تقاطع یادگار امام و خیابان طوس.
یادگار به سمت جنوب. جنب ساختمان پیام مهر. پلاک ۵٫
نزدیکترین ایستگاه مترو و بی آرتی: مترو شادمان و حبیب اله
و بی آرتی دانشگاه شریف
تلفن نماینده:
سروش:۰۹۱۲۲۶۵۵۰۴۸

……………………………………….

جلسه دوشنبه های شرق تهران
آدرس: خیابان شریعتی بالاتر از میرداماد .
روبروی ایستگاه مترو شریعتی
خیابان زیبا. سرای محله قبا. طبقه دوم
نشانی با وسیله شخصی: خیابان شریعتی.
بالاتر از حسینیه ارشاد. خیابان قبا
خیابان زیبا.سرای محله قبا.
دوشنبه ها ساعت ۵ تا ۶:۳۰
تلفن نماینده (اکبر): :۰۹۱۲۵۱۸۱۵۶۴

………………………………………………………………………………………….

جلسه چهارشنبه ها
میدان خراسان
چهارشنبه ها ساعت ۱۸:۳۰  تا  ۲۰
آدرس :میدان خراسان ، ابتدای خیابان خاوران،
خیابان اعظم نظامی،
مرکز خدمات شهرداری منطقه ۱۵
ساختمان مریم میزاخانی
تلفن : آرش:۰۹۱۲۸۱۰۱۹۰۰

………………………………………….

جلسه  افسردگان “مسیری از امید”
پنجشنبه ها ساعت ۴ تا ۵:۳۰
به آدرس زیر برگزار می‌شود.
تهران شهرک غرب ، بلوار دادمان، بلوار درختی،
انتهای بلوار درختی،کوچه آزاده ، 
سرای محله سپهر طبقه دوم 
تلفن تماس: ۰۹۳۳۱۴۳۱۶۳۱

…………………………………………………………………….

جلسه بهبودی تازه تاسیس پارک جوانمردان
👈💥(فقط) یکشنبه ها💥 ساعت :(۱۶ تا ۱۷:۳۰)
آدرس: میدان المپیک ،پارک جوانمردان
آقای آرش: ۰۹۱۲۸۱۰۱۹۰۰
آدرس از روی گوگل مپ:
https://maps.app.goo.gl/AR19i6DYZSLaQkpEA

……………………………………………………………….

جلسه امید و آگاهی شهر جدید هشتگرد (مهستان)
مختلط
شنبه ها  ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰
آدرس:
هشتگرد(مهستان)، میدان ناجا- بلوار بهشت،
خیابان فردوس،شهرک گلها ، نرگس ۹، سرای محله گلها
آقای داود: ۰۹۱۹۲۷۲۴۴۵۸
لوکیشین:

https://maps.app.goo.gl/xt1UfbTQxaB81mDg7

……………………………………………………………………………………..

جلسه حضوری تازه تاسیس شهر یزد
مختلط
سه‌شنبه ها ساعت ۶ بعد از ظهر
آدرس:
یزد،بلوار بسیج، روبروی شهرداری منطقه ۲، محله تل،
کوچه مسجد الرحمان،حسینیه حاج محمد ترک،
جنب مسجد الرحمان
آقای حبیب: ۰۹۱۷۵۵۰۵۱۶۶

………………………………………………………………………………………….

جلسات استان بوشهر
جلسه افسردگان گمنام گناوه 
دوشنبه ها
ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
استان بوشهر  بندرگناوه _خیابان پیروزی_ر
وبروی پمپ بنزین _کوچه ۴_دبستان وپیش دبستانی غیر انتفاعی یاسین
شماره تلفن نماینده:
رضا: ۰۹۱۷۳۷۲۹۰۱۴

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

جلسات استان خوزستان

 

اهواز
بلوارساحلی –
جنب در ورودی پارک لاله سعت ۵:۳۰ تا ۷
تلفن نماینده:میثم ۰۹۱۶۵۰۶۹۰۳۲
…………………………….
جلسات مسجد سلیمان
دوشنبه ها
به آدرس زیر برگزار میشود.
مسجد سلیمان- پنج بنگله – بهزیستی بغل پارک
ساعت ۵ تا ۶:۳۰
شماره تلفن نماینده
بهزاد :
۰۹۳۸۷۱۵۲۰۰۵

…………………………………………………………………………

جلسات آبادان
جمعه ها
به آدرس زیر برگزار میشود .
آبادان.. پل کابلی امام رضا. خیابان الفتح. کوچه سعدی. حسینیه سجادیه.
ساعت ۸ تا ۹:۳۰ شب
فرزاد نماینده گروه :
📞۰۹۳۶۶۱۳۵۳۳۶
احمد علی البدل نماینده گروه:
📞۰۹۳۶۱۸۲۶۴۳۷

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

آدرس جلسات افسردگان گمنام ایران

جلسات مشهد (استان خراسان)
مشهد .گروه لبخند مجد
آدرس : بلوار مجد – مجد ۳۱  پلاک ۳۶
 (کلیه جلسات  مختلط برگزار میشوند.)

 

شنبه ها ساعت ۱۸ تا۱۹:۳۰
دوشنبه ها. ۱۸ تا ۱۹:۳۰
پنجشنبه ها ۱۸تا ۱۹:۳۰
شماره های ماندگار اطلاع رسانی مشهد:
۰۹۰۵۱۱۴۱۴۰۲
۰۹۹۳۹۱۴۵۴۸۸

…………………………………………………………………………….

           مشهد  گروه امید معلم (مختلط)
آدرس :بلوار معلم نبش معلم ۲۴ مجتمع آدینه طبقه اول
روزهای برگزاری: سه شنبه و چهارشنبه
ساعت :۱۸الی۱۹:۳۰
شماره های ماندگار اطلاع رسانی مشهد:
۰۹۰۵۱۱۴۱۴۰۲
۰۹۹۳۹۱۴۵۴۸۸

………………………………..

   مشهد گروه  آوای نشاط اندیشه
(مختلط)
آدرس: اندیشه ۱۷ پلاک ۵
یکشنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷

 

شماره های ماندگار اطلاع رسانی مشهد:
۰۹۰۵۱۱۴۱۴۰۲
۰۹۹۳۹۱۴۵۴۸۸

……………………………………………………………………………….

گناباد
جلسات گروه “نور زندگی” گناباد
آدرس: ناباد ، انتهای بلوار کامیاب، مجموعه دهکده چوبی
شنبه ها
دوشنبه ها
و چهارشنبه ها
ساعت ۱۷
تلفن نماینده گروه:۰۹۳۹۹۵۳۲۱۲۱ دانیال

 

……………………………………………………….

تربت حیدریه
گروه آرامش تربت حیدریه
آدرس:  تربت حیدریه ، خیابان فردوسی جنوبی ،
فردوسی جنوبی ۱۸ اقامتگاه بومگردی لاری
 روزهای یکشنبه و پنجشنبه
ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰
برگزار میگردد.
تلفن جهت کسب اطلاعات:
۰۹۳۹۲۶۱۰۶۵۱  محسن

……………………………………………………………………………..

جلسات اصفهان
اصفهان. اتوبان چمران
خیابان مولوی نبش کوچه ۵۰ داخل زیرزمین
جنب قهوه فروشی
زمان برگزاری جمعه ها. ساعت ۱۶الی ۱۷/۳۰

 

……………………………………………………………………………….

آدرس جلسات افسردگان گمنام ایران

در صورت عدم دسترسی به  جلسات حضوری میتوانید از جلسات آنلاین که هر روز در نرم افزار زوم برگزار میشود استفاده نمایید
………………………………………………………………………………………….
تلفن ماندگار اطلاع رسان  شورای منطقه ایران  :
۰۹۱۹۶۸۵۲۲۶۴