پمفلتهای DA

پمفلت های افسردگان گمنام

دانلود پمفلت منشی
دانلود پمفلت افسردگان گمنام چیست؟
دانلود پمفلت قدمهای دوازده گانه افسردگان گمنام
دانلود پمفلت چگونگی عملکرد افسردگان گمنام
دانلود پمفلت سنتهای دوازده گانه افسردگان گمنام
دانلود پمفلت وعده های افسردگان گمنام
دانلود پمفلت تاکیدات مثبت فقط برای امروز 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

              گرداننده

سلام و وقت بخیر، اسم من (فقط نام کوچک) …… است و به خاطر حضورتان در انجمن افسردگان گمنام به شما خوش آمد میگویم. این انجمن براساس برنامه ی دوازده قدمی، برای بهبودی از افسردگی بنا شده است. ما گروهی خودیار هستیم . اینجا مکانی است که افرادی با نیازهای مشابه درآن حضور پیدا میکنند. اعضاء در اینجا به همدیگر نیرو میدهند تا بتوانند هر روز خود را با امیدواری سپری کنند. بنابراین جلسه را هیچ فرد حرفه ای اداره نمیکند. ما میخواهیم روی پاهای خودمان بایستیم. من دراینجا به همه ی تازه واردین خوش آمد میگویم. همه ی ما امیدواریم در اینجا مفیدترین تجربیات زندگیتان را بدست آورید. ضمناً در انجمن ما هیچ الزامی در صحبت کردن وجود ندارد مگر اینکه فرد خودش بخواهد و تمایل داشته باشد.

جلسه را با دعای آرامش شروع می کنیم:

خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم و بینشی تا تفاوت این دو را دریابم .

توصیه های افسردگان گمنام به شما:

– افسردگان گمنام نمیتواند جایگزین ارتباط شما با درمانگرتان شود.

۱ – باور افسردگان گمنام بر این است که اگر دارویی مصرف میکنید بهتر است به مصرف آن ادامه دهید، تا زمانی که شما و پزشکتان به این توافق برسید که دیگر مصرف دارو ضرورتی ندارد.

۲-مطالعه بروشورهای کارخانجات تولید کننده دارو که برای اطلاعات بیشتر به مصرف کننده ها میباشند برایتان مفید خواهد بود. به هرشکل، لازم است مسئولیت سلامتی تان را خود به عهده بگیرید.

۳- بسیاری از تجربه های افسردگی از شکست و یا فقدانهایی مانند: طلاق، مرگ همسر، از دست دادن یا نداشتن شغل، از دست دادن یا نداشتن سلامتی، حسرت از دست دادن کسی یا چیزی و یا از دست دادن یا نداشتن یک عشق بوجود میآیند. این مسائل میتواند برای خود شخص اتفاق بیافتد و یا شخص بر حسب شرایط فقط شاهد این مسائل بوده باشد. این برنامه به شما کمک میکند تا باور کنید که با فعالیت در افسردگان گمنام بعنوان یک عضومیتوانید در این دوره از افسردگی تان به زندگی ادامه دهید وبدینسان به همان خوبی و آرامی که خودتان میخواهید، شوید.

۴- گمنامی تنها یک پسوند برنام افسردگان نیست. این مسئله جزو ضروری ولاینفک بهبودی است و در واقع کمک میکند که افسرده ها احساس کنند میتوانند در بهبودی پیشروی کنند، بدون اینکه کسی با هویت آنها کاری داشته باشد. ولی مهمتر از آن، این است که گمنامی افراد به وحدت افسردگان ربط پیدا میکند. ما به وسیله ی آن پذیرش این را پیدا میکنیم که در رابطه هایمان همسان هستیم. گمنامی به ما یادآورمیشود که اصول، برهویت افراد ارجحیت دارد. بنابراین هر چه را در اینجا دیدید و شنیدید، در همین مکان باقی بگذارید.

-از دوستی که “افسردگان گمنام چیست؟” را دارد، خواهش میکنم آنرا برایمان بخواند.

-از دوستی که “دوازده قدم افسردگان گمنام” را دارد، خواهش میکنم آنرا برایمان بخواند.

-از دوستی که “چگونگی عملکرد افسردگان گمنام” را دارد خواهش میکنم آنرا برایمان بخواند.

( حال گرداننده در مورد اینکه زندگی اش در قبل از افسردگان گمنام چگونه بود و از وقتی که به جلسات می آید و دوازده قدم را کار میکند چگونه میباشد صحبت میکند.)

اینجا یک جلسه” گروه درمانی” نیست بنابراین بهتر است از تجربیات افسردگی خود و بهبودی از آن در طی هفته ی گذشته صحبت کنیم.

 حال از اعضایی که تمایل دارند، دعوت میکنم دست خود را بلند کرده وبین ۳ تا ۵ دقیقه با گروه مشارکت کنند.

(گرداننده به مشارکت کنندگان یادآوری می کند تا زمان مشارکت خود را رعایت کنند . اگر کسی احتیاج دارد بیشتر حرف بزند آنرا به جلسات بحث و گفتگو در پایان جلسه موکول کند)

( گرداننده این حق را دارد که در صورتی که اعضاء بیشتر از زمان تعیین شده صحبت کردند، حرف شان را قطع نماید )

اکنون زمان مشارکت به پایان رسید. ازاعضایی که تمایل دارند، دعوت میکنم با بلند کردن دست خود بیانات امیدوار کننده ای که از این جلسه دریافت کرده اند و یا امیدوارند چه کار مثبتی در هفته آینده برای خودشان انجام دهند را، با گروه در میان بگذارند.

جلسه را به منشی واگذار میکنم.

از …. منشی جلسه، که فرصت خدمت را به من داد تشکر میکنم.

از دوستان تازه وارد خواهش میکنم در صورت تمایل خود را با اسم کوچک معرفی کنند تا بقیه اعضا نیز با آنها آشنا شوند.

لطفاً دوستی که وعده های افسردگان گمنام را دارد ، آنرا برایمان بخواند.

لطفا دوستی که “تاکیدات مثبت فقط برای امروز” را دارد آنرا برای ما بخواند

از خزانه دار گروه تقاضا میشود که گزارش کل خزانه را اعلام کند.

به امید دیدار مجدد شما جلسه را با دعای آرامش به پایان می رسانیم. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                منشی

– سلام. اسم من …… و منشی امروز جلسه شما هستم.

– از …. برای گردانندگی جلسه امروز سپاسگزاری میکنم.

– از خوش آمدگوها …… و……سپاسگزاریم.

– از خزانه دار میخواهم که موجودی خزانه را اعلام کند.(در صورت نیاز، منشی میتواند از یک عضو داوطلب درخواست صحبت در مورد سنت هفت کند)

– اکنون سبد سنت هفت به گردش درمی آید، این سبد خرج حمایت از احتیاجات و مخارج گروه از قبیل اجاره محل، نشریات و غیره میشود. ما از طریق کمکهای داوطلبانه ی اعضاء است که از نظر مالی به خودمان متکی هستیم.

– اگر دوستی اطلاعیه یا اخباری از گروههای دیگر افسردگان دارد، آنرا برایمان بخواند.

– از دوستی که برگه سنتهای دوازده گانه افسردگان گمنام را دارد خواهش میکنم آنرا برایمان بخواند.

– از مسئول نشریات تقاضا میکنم اگر گزارشی دارد بیان کند.

– از نماینده بین گروه میخواهم اگر گزارشی دارد بیان کند.

– از مسئول تدارکات درخواست میکنم اگر گزارشی دارد بیان کند.

– جلسه را به گرداننده بازمیگردانم.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

افسردگان گمنام چیست؟

(ویرایش ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ )

 

انجمن افسردگان گمنام کار خود را در بهار سال۱۹۸۵(اردیبهشت۱۳۶۴ خورشیدی)بر اساس مدل دوازده قدم الکلیهای گمنام وبر طبق اصول روحانی در اوانسویل ایالت ایندیانا آغاز کرد و یک سال بعد اجازه نامه خود را از الکلیهای گمنام دریافت نمود. افسردگان گمنام از یک رویکرد گروهی استفاده میکند که بر طبق آن اعضا به طور متقابل از یکدیگر حمایت میکنند. در انجمن افسردگان گمنام شخص افسرده اظهار(اقرار) میکند که در برابر افسردگی اش ناتوان است و اظهار( اقرار) میکند که زمینه‌های مختلفی از زندگی او توسط افسردگی کنترل میشود. او میپذیرد برای غلبه براحساس ناامیدی و پوچی ، نیاز به کمک یک منبع درونی که توسط ایمان، به یک نیروی برتر میپیوندد دارد، تا در زمانهای درماندگی و ناامیدی به او کمک کند.ما درجلسات افسردگان گمنام در زندگی خصوصی افراد فضولی نمی‌کنیم. ما همچنین در جلسات مشاوره نمی‌دهیم ، در عوض داستان خود و این که چگونه دوازده قدم ما را از چنگال قدرتمند افسردگی رها میکند میگوییم. در جلسات، شادمانی و خوش بینی طبیعی و تمرکز مثبت وجود دارد! هریک از ما اهداف کوچکِ واقعی ، کاربردی و مثبتی را برای خود تعیین می‌کنیم و یاد میگیریم چگونه اندکی بر زندگی و احساساتمان مسلط شویم. هر یک از ما زمانی را برای درمیان گذاشتن تجربیاتمان با اعضای دیگر گروه داریم. زمانی که شما بعنوان یک تازه وارد آماده وارد شدن به بهبودی و ترک اندوهگین کردن خود شوید، نتایج به بار مینشینند. این برنامه ی بهبودی دوازده قدمی ، یک التیام دهنده عالی برای زخم های روحی و روانی است و شروع جدیدی را برای زندگی فرد افسرده فراهم میکند. همچنین این برنامه برای افرادی مانند خودتان که زمانی در جایی که اکنون هستید بوده‌اند امید ایجاد میکند. اکنون امید در جایی مینشیند که قبلا فقط تاریکی و یاس بود.شما به کسی احتیاج دارید تا کمکتان کند این برنامه را ادامه دهید. این فرد راهنما یا حامی نامیده میشود و باید خودش افسردگی را تجربه کرده باشد و هم اکنون هم از اصول روحانی دوازده قدم برای بهبودی اش از افسردگی استفاده کند. شما همچنین میتوانید با اعضای دیگر گروه تلفن رد و بدل کنید. همینطور که زندگی برای شما بهتر می‌شود و دردهای عاطفی کمترمی‌شوند و دیگر انزوا را تجربه نمی‌کنید، می‌توانید از تجربیات گذشته خود برای کمک به اعضای جدید گروه DAاستفاده کنید تا ببینند واقعا راهی برای خروج از زندان افسردگی وجود دارد زیرا ما میدانیم “اگر میخواهیم زخمهایمان التیام پیدا کند باید التیام بخش دیگران باشیم”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   چگونگی عملکرد افسردگان گمنام

شما درآستانه شهود معجزه گروه قرار گرفته اید .شما به گروهی از مردم پیوسته اید که در حال سفر به سوی امیدواری میباشند .آنها در این سفر به یکدیگر توجه و از هم مراقبت خواهند کرد. شما در اینجا خواهید شنید که چگونه نور، امید و انرژی به زندگی افرادی آمده است که ناامید در چاهی تاریک و خسته از زندگی بودند. هر یک از ما با پیوستن به گروه احساس میکنیم که امید وجود دارد، برای من هم شانس هست و میتوانم بهتر شوم. ما در اینجا قرصهای جادویی و فرمولهای آسان موفقیت نداریم .ما معتقدیم برای بیرون آمدن از زندان افسردگی به زمان و عملکرد احتیاج است. همه ما در تجربه ی افسردگی به درجاتی مختلف آسیب دیده ایم و میدانیم روشی وجود دارد که میتوانیم با آن دوباره کنترل زندگی مان را پیدا کنیم .این روش قابل اجرا و کارآمد است و برای همه ی آنهایی که میخواهند زندگی خود را تغییر دهند موفقیت آمیز میباشد .برخی از ما باور کرده بودیم که دیگر امیدی نیست و خودکشی تنها راه بیرون رفتن از این حال و وضع است. رشد ونِموّ آهسته و تدریجی یکی از اولین قوانینِ طبیعتِ این دنیا است. این اولین باور همه ما و همه افسرده هایی است که میخواهند حالشان بهتر شود. هر چه بیشتر در جلسات حضور پیدا کنیم، راههای مختلف بیشتری برای رهایی از افسردگی پیدا خواهیم کرد. ما همچنین می آموزیم که قطع امید نکردن از خودمان، تا چه اندازه حیاتی است.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 قدمهای دوازده گانه افسردگان گمنام

۱-ما اظهار(اقرار) کردیم که در برابر افسردگی ناتوان بودیم و زندگیمان از پیش نمیرفت.

۲-به مروربه این باور رسیدیم که نیرویی برتر از ما میتواند سلامتی روان را به ما بازگرداند .

۳-تصمیمی مبنی براین گرفتیم که خواست و زندگیمان را به مراقبت خدایی که خود به او پی بردیم  بسپاریم . 

۴-بی باکانه از داشته های معنویمان یک دستنوشته ی کامل و موشکافانه تهیه کردیم.

۵- چگونگی دقیق اشتباهاتمان را به خدا ، خودمان و یک انسان دیگر اظهار(اقرار)کردیم .

۶- آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند همه ی نواقص هویتی ما رامرتفع سازد.

۷-با فروتنی از او خواستیم تمام کمبود های ما را مرتفع کند.

۸- از تمام کسانی که به آنها آسیب زده بودیم فهرستی تهیه کردیم و خواهان جبران آن آسیبها شدیم.

۹-هرجا که امکان داشت به طور مستقیم آسیبهایی که به آنها زده بودیم را جبران کردیم. مگر در مواردی که هنگام انجام این کار به آنها و یا دیگران آزاری وارد شود.

۱۰- به نوشتن دستنوشته ی شخصی مان ادامه دادیم و هرجا که دریافتیم در اشتباه به سر می بریم فورا آنرا اظهار(اقرار) کردیم.

۱۱- از راه دعا و مراقبه خواهان بهبود رابطه ی آگاهانه مان با خداوندی که خودمان به او پی می بردیم شدیم. ما فقط جویای آگاه شدن از خواست او در مورد خودمان و توان و نیرویی که بتوانیم آنرا به اجرا درآوریم شدیم 

۱۲-با بیداری روحانی حاصل از کارکرد این قدمها سعی کردیم این پیام را به فرد افسرده ی دیگر  برسانیم و این اصول را درتمامی جنبه های زندگیمان بکار بندیم

……………………………………………………………………………………………………………

 سنتهای دوازده گانه افسردگان گمنام

۱)رفاه عمومی ما میبایست در راس قرار گیرد، بهبودی شخصی هر یک از ما به اتحاد افسردگان گمنام بستگی دارد. 

۲)در رابطه با هدف گروهی ما تنها یک مرجع نهایی وجود دارد و آن خداوندی مهربان است که میتواند خود را در وجدان گروه آشکار سازد. رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتماد ما هستند، آنها حکومت نمیکنند.

۳ )تنها لازمه ی عضویت در انجمن افسردگان گمنام . تمایل به توقف افسرده نمودن خودمان است.

۴)هر گروه میبایست مستقل باشد، باستثناء مواردی که به دیگر گروههای افسردگان گمنام در جمع بخواهدتاثیر بگذارد.

۵)هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد و آن رساندن پیام خود به شخص افسرده ای است که هنوز از افسردگی خود رنج میبرد.

۶)یک گروه افسردگان گمنام هیچوقت نباید موسسه یا سازمانی مرتبط را راه اندازی یا تایید کند، کمک مالی نماید و یا نام افسردگان گمنام را به آنها قرض دهد، مبادا مسائل مالی، ملکی و شهرت ما را از هدف اصلی مان منحرف سازند.

۷)هرگروه افسردگان گمنام میبایست کاملا خودکفا بوده و کمکی از خارج دریافت نکند.

 

۸)افسردگان گمنام میبایست برای همیشه غیرحرفه ای باقی بماند، اما مراکز خدماتی ما میتوانند کارمندانی مخصوص استخدام کنند.

۹ )افسردگان گمنام هیچگاه نباید به شکل مشخصی سازماندهی شود -ولی میتوانیم هیئتهای خدماتی و یاشوراهایی تشکیل دهیم که مستقیما در برابر کسانی که به آنها خدمت می کنند مسئول باشند.

۱۰)افسردگان گمنام هیچ نظری در مورد موضوعات خارجی ندارد، بنابراین نام افسردگان گمنام هرگزنمی بایست در مسائل اجتماعی وارد شود.

۱۱)مصلحت روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است تا توسعه و تبلیغ. ما میبایست همیشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات ، رادیو و فیلم حفظ کنیم.

۱۲)گمنامی اساس روحانی تمام سنتهای ما میباشد و یادآور این است که اصول روحانی را بر هویت افراد ترجیح دهیم.

……………………………………………………………………………………………………………

    وعده های افسردگان گمنام

۱-در صورتیکه در این مرحله از باز سازی خود از قبول رنج و زحمت ابا نکنیم، پیش از رسیدن به نیمه راه از نتیجه ی آن مبهوت میشویم.

۲-ما با احساس آزادی و خوشحالی تازه ای آشنا میشویم.

۳ -افسوس گذشته را نمیخوریم و آرزوی فراموش کردنش را نیز نمی کنیم.

۴ -مفهوم واژه آرامش را درک میکنیم و به صلح و سلامتی میرسیم. 

۵-هر قدر هم که نزول کرده و به قعر رفته باشیم. به دنبال راهی میگردیم که دیگران از تجربیات ما بهره مند شوند.

۶-احساس بی عرضگی و بی لیاقتی و دلسوزی به حال خود در ما از بین میرود.

۷-خودخواهی هایمان را از دست میدهیم و در عوض به معاشرت با دیگران علاقمند میشویم.

۸ -نگرشها و برخوردی که نسبت به زندگی داریم به کلی تغییر میکنند.

۹-ارتباط ما با مردم بهبود خواهد یافت.

۱۰-ترس از مردم و ناامنی مالی در ما از بین خواهدرفت.

۱۱-ما با درک مستقیم و حسی در مییابیم که چطور شرایطی که درگذشته دستپاچه و نگرانمان میکرد را پیش ببریم.

۱۲-ما به ناگاه در مییابیم که خداوند کاری برایمان انجام میدهد که خودمان قادربه انجامش نبوده  ایم.

۱۳-این وعده ها همواره تحقق پیدا میکنند اگر از سعی و تلاشمان در مورد آنها دریغ نکرده باشیم.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    تاکیدات مثبت فقط برای امروز

این تاکیدات مثبت میتوانند احساسات خوبی در ما ایجاد کنند و در طول روز بیشترین فعالیت را نیز خواهیم داشت. لطفا بعد از هر اظهار به تاکید مثبت چند دقیقه وقت بگذارید تا درک کنید که به چه شکل ما را به درون زندگی می آورد.

۱-من امروز را با تاکیدات مثبت روزانه در مورد اینکه آرزو دارم چگونه فردی بشوم زندگی خواهم کرد.

۲-من امروز را با خدمت به دیگران زندگی خواهم کرد.

۳-من امروز را با شفقت و مهربانی به دیگران و فهمیدن اینکه چه کسی چه حسی دارد زندگی خواهم کرد.

۴-من امروز را در کشف خواست خداوند در مورد خودم و نه با خواست خودم زندگی خواهم کرد.

۵-من امروز را در همدلی با افرادی که آسیب دیده و تنها هستند زندگی خواهم کرد.

۶-من امروز را در شکرگزاری زندگی خواهم کرد.

۷-من امروز سرتاسر دقایق زندگی ام را در دعای عمیق زندگی خواهم کرد .

۸-من امروز را در دوستی با افرادی که به دلیل افسردگی منزوی و تنها هستند زندگی خواهم کرد.

۹-من امروز را با امید و شجاعت زندگی خواهم کرد.

۱۰-من امروز را با پربرکت کردن زمانم و توانایی های منحصر به فردم نسبت به انجمن مان زندگی خواهم کرد.

۱۱-من امروز را در لحظه حال زندگی خواهم کرد. تمام دارایی من همین ۲۴ ساعت امروز است.

۱۲-من امروزم را با ذهن ساکت و آرام ، به دور از دغدغه و هوشیار نسبت به نشانه های هر لحظه از نیروی برترم زندگی خواهم کرد. 

 

۱۳-من امروز را در همان شرایط خودش زندگی خواهم کرد .

 

۱۴-من امروز را با صداقت و ساده زندگی خواهم کرد.

۱۵-من امروزم را بدون هیچ نیازی به کنترل دیگران زندگی خواهم کرد.

۱۶-من امروز را با باور شدید به اینکه خدا همینطور که هستم دوستم دارد زندگی خواهم کرد.

……………………………………………………………………………………….
پمفلتهای رسمی برگرفته از دفتر خدمات جهانی انجمن افسردگان گمنام

پمفلت

پمفلت

پمفلت

پمفلت

پست های پیشنهاد شده

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *