اهداف

اهداف انجمن افسردگان گمنام

 

– به فرد افسرده بگوییم که در مبارزه با افسردگی تنها نیست.ما همچنین به دیگران کمک میکنیم تا یاد بگیرند کارهایی که دوست دارند را دوباره انجام دهند.

 

– ایجاد گروهی که در آن اعضا بتوانند به یکدیگر کمک کنند تا با یادگیری مهارت های جدید، زندگی خود را پیش برده و یک زندگی همراه با شادی و امید را از سر بگیرند.

 

– کمک به هر یک از اعضا که احساس بهتری نسبت
به خود داشته باشند(یعنی در فقط برای امروزشان متمرکز باشند).

 

– آموزش دادن به فرد افسرده و خانواده اش در مورد
 علل و ماهیت افسردگی و برطرف نمودن شرم و خجالتشان از احساس افسردگی( یعنی ایرادی ندارد و خوب است که اظهار میکنیم احساس بدبختی و درهم شکستگی میکنیم).

اهداف

 

منبع : ازسایت خدمات جهانی⇐ https://depressedanon.com/?s=aims

http://dairan.org/?p=2907