ردکردن این
افسردگان گمنام تهران

افسردگان گمنام تهران

  تلفن ماندگار ساختار تهران: ۰۹۱۹۶۸۵۲۲۶۴ تلفن مسئول نشریات استان تهران: ۰۹۳۳۱۴۳۱۶۳۱ کانال تلگرام انجمن افسردگان گمنام تهران: http://t.me/DAtehran  سایت افسردگان گمنام تهران: http://afsordeganeiran.avablog.ir/ جلسات

بیشتر بخوانید

  آقای دکتر هیو اسمیت موسس انجمن افسردگان گمنام از سال ۱۹۸۶ دارای اجازه نامه از الکلیهای گمنام میباشد و حق استفاده و چاپ مطالب

بیشتر بخوانید